DNV GL

DNV GL

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

- Økt nytteverdi og tilgjengelighet av risikoanalyser gjennom digitalisering

Publisert

Såkalte QRAer (kvantiative risikoanalyser) utføres for å få oversikt over, og grunnlag for kontroll med, risiko for ulykkeshendelser ved offshore olje og gass produksjon. MyQRA gjør innholdet i risikoanalysene lettere tilgjengelig og gir et mer presist risikobilde som reflekterer aktivitetsnivået i virksomheten. 

MyQRA støtter opp under digitalisering av olje- og gassbransjen ved at verktøyet kan prosessere store mengder risikorelevante data, og raskt synliggjøre resultater for effektiv beslutningsstøtte. Dette kan hjelpe operatøren til å ha bedre kontroll med de viktigste risikofaktorene, og dermed bidra til økt sikkerhet.

Ifølge Marianne Hauso, Safety Risk Management ved DNV GL, er målet å etablere risikoanalyser som gir et representativt risikobilde for hver enkelt virksomhet. – Dette er ofte en kvantitativ og kompleks analyse basert på store mengder data, som historisk sett har vært tidkrevende å sette opp og endre, forklarer Hauso. - I en dynamisk driftssituasjon blir slike analyser statiske og vanskelige å dra god nytte av. Derfor har DNV GL utviklet MyQRA;  en digital løsning for presentasjon og visualisering av risikoanalyser som vist i filmen over.

Marianne Hauso, Safety Risk Management, DNV GL
Marianne Hauso, Safety Risk Management, DNV GL

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

MyQRA tilgjengeliggjør risikoanalysen på en bedre måte enn tidligere, ifølge Principle Consultant, Dag Julian Eilertsen fra DNV GL. Den digitale løsningen gjør det lettere for brukeren av analysen å hente ut informasjon av spesifikk interesse, samtidig som risikobildet synliggjøres visuelt; også i 3D framstilling.   MyQRA gjør det også enklere å kjøre sensitivitetsanalyser. Operatøren kan selv kjøre enklete av disse analysene for å teste effekten av variasjon i noen sentrale operasjonelle parametere.

I filmen over gir Eilertsen oss en kort demonstrasjon på hvordan MyQRA kan fungere i praksis ved  et eksempel fra en plattform hvor DNV GL har gjennomført en risikoanalyse med hjelp av MyQRA.

-De som ønsker en demonstrasjon av MyQRA" eller prat om sin virksomhet må gjerne ta kontakt, avslutter Eilertsen.

Dag Julian Eilertsen, Principle Consultant, DNV GL
Dag Julian Eilertsen, Principle Consultant, DNV GL

Følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS