Annonsørinnhold:

Riktig opplæring og riktig utstyr er viktig for å jobbe sikkert i høyden
Riktig opplæring og riktig utstyr er viktig for å jobbe sikkert i høyden

Arbeidstilsynet skjerper fokuset på arbeid i høyden

Publisert

Fagansvarlig Hans Kristian Næss hos AAK Safety mener regelverksendringene i vinter bærer bud om at myndighetene ønsker å ta aktive grep for å endre den dystre statistikken for arbeid i høyden som ikke minst bygg- og anleggsbransjen er belemret med.

Særlig interessante finner han endringene i Forskrift om utførelse av arbeid (bestillingsnr. 703) som har et eget kapittel om arbeid i høyden;

-For arbeid i høyden generelt er det verdt å merke seg at forskriften understreker at arbeidsgiver sine valg skal være fundert på en dokumentert risikovurdering. Dette kravet er ikke nytt, tvert imot er det et gjennomgående krav i arbeidsmiljølovgivningen, men her ser man tydeligvis et behov for å løfte det fram enda tydeligere.

Hva innebærer dette?

-For arbeidsgivere medfører dette at alle valg av tiltak i forbindelse med arbeid i høyden (hvorvidt det skal anvendes stillas, lift etc. eller fallsikringsutstyr, red. anm.) skal være godt begrunnet. Bruk av PVU/fallsikringsutstyr regnes generelt sett å åpne for det laveste vernenivået så tanken er nok å tydeliggjøre at slikt utstyr kun skal benyttes når en risikovurdering viser at dette gir et fullt forsvarlig vern.

AAK Safety er kjent som markedsledende leverandør av utstyr og opplæring innen nettopp bruk av fallsikringsutstyr, likevel er Næss tydelig på at han hilser denne utviklingen velkommen;

-Dette er helt i tråd med det budskapet vi alltid har stått for, nemlig at bruk av fallsikringsutstyr ikke skal erstatte andre og sikrere metoder, men at en bevisst og kompetent bruk av riktig utstyr kan gi et akseptabelt vernenivå i de situasjoner der andre metoder ikke er hensiktsmessig. Men det forutsetter at det ligger gode risikovurderinger i bunn.

Han er heller ikke redd for at denne utviklingen skal gi han og kollegene mindre å drive med framover;

-Snarere tvert imot vil jeg tro. Behovet for fallsikringsutstyr vil alltid være der for en hel del jobber, og for oss handler det om å gjøre kunden i stand til å utføre disse jobbene så sikkert som mulig. Nå krever regelverket at arbeidsgiver gjør enda mer ansvarlige og kompetente vurderinger og valg, vi kan hjelpe med dette gjennom opplæring og rådgivingstjenester.

Powered by Labrador CMS