AAK Energy Services

AAK Energy Services

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Statoil velger AAK

Publisert

Varighet frem til 2021.

AAK AS er tildelt opsjoner gjennom rammeavtalen med Statoil – fallende gjenstander.

AAK AS inngikk en rammeavtale med Statoil februar 2013 gjeldende tjenester innen forebygging av fallende gjenstander for perioden 2013 til 2017 med opsjon på ytterligere forlengelse. Kontrakten ble i januar 2014 utvidet for å ivareta mer komplekse tjenester innen sikring av potensielle fallende gjenstander. I tillegg har Statoil gjort et strategisk valg med å tildele denne avtalen til AAK AS som eneste aktør. Statoil har nå valgt å utøve opsjonene som ligger i rammeavtalen.

AAK AS leverer gjennom rammeavtalen tjenester innen fallende gjenstands inspeksjoner, fallende gjenstands survey samt opplæring av Statoils og andre kontraktørers personell innen inspeksjons- og observasjonsteknikk.

Ved utvidelsen av rammeavtalen leverer AAK AS også fra nå mer komplekse tjenester i tillegg til den enkleste formen for sikring av gjenstander med fallende potensial, med elektrikere, mekanikere, sveisere, riggere og generell ingeniør- og installasjonsstøtte.

Tjenestene fra AAK AS vil i hovedsak bli levert til Statoils offshoreinstallasjoner og landanlegg, men rammeavtalen er også tilpasset for å imøtekomme Statoils internasjonale behov for disse tjenestene I Avtaleperioden, med forlengelse av opsjoner, er nå gjeldene ut 2021.

Dette er en meget viktig kontrakt for oss. AAK har arbeidet i med dette fagfeltet over meget lang tid og har opparbeidet gode systemer samt solid basiskompetanse i organisasjonen innen alle faser av dette arbeidet.

Vi er stolte over å bli valgt igjen - og av utvidelsen av rammeavtalen - til en såpass erfaringsbasert og krevende oppgave. Vi gleder oss til å videreføre det tette samarbeidet med Statoil, sier Torgeir Nærø, administrerende direktør i AAK AS.

Powered by Labrador CMS