Annonsørinnhold:

Foto: Agder Energi
Foto: Agder Energi

Kartlegger energibruken i Kristiansand

Målet er et helelektrisk Agder innen 2030.

- Når neste generasjon vokser opp skal Agder være helelektrisk. Skal vi nå det målet må vi først kartlegge hvordan energien fordeles i dag, sier Unni Farestveit, konserndirektør i Agder Energi.

Kartleggingsarbeidet er allerede i gang, og resultatet presenteres på Agder Energi-konferansen 8.-9 mai.Der ser vi nærmere på hvordan generasjonen etter oss kommer til å leve, jobbe og forflytte seg i den hel-elektriske byen.

Arbeidet er en del av Electric Region Agder-initiativet, et mål om en helelektrisk region som over 50 bedrifter i regionen har kommet frem til.

Signaleffekt- Ved å sette konkrete mål og stake ut kursen mot 2030 vil vi stimulere og utfordre regionen. Ytterligere elektrifisering er ikke bare et godt klimatiltak, men vil også bidra til bedre luftkvalitet og mindre støy, forteller Farestveit.

Både fylkeskommunene og Kristiansand kommune mener at mål om elektrifisering hører hjemme i både planverk og offentlige anskaffelser.

- Vi vet at elektrifisering av kollektivtransport, nyttekjøretøy og personbiler er viktige virkemidler for å få ned utslipp. Det er også et mål å få utslippsfrie byggeplasser. Men vi tror potensialet er større enn dette, og vi håper at kartleggingen kan vise nye områder hvor økt elektrifisering kan få ned bruk av fossile energikilder. Kartleggingen vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for å få ned Kristiansands totale klimagassutslipp, sier Knut Felberg, leder by- og samfunn i Kristiansand kommune.

Transport står for omkring 30 prosent av de totale nasjonale utslippene, og er blant sektorene hvor elektrifiseringspotensialet er stort.

- På regionalt plan har vi ikke den nødvendige detaljoversikten som skal til for å utvikle treffsikre tiltak for økt elektrifisering og utslippsreduksjoner. Det vil vi få med denne undersøkelsen, og derfor er den veldig viktig, forklarer Trond Schrader Kristiansen prosjektleder i Vest-Agder fylkeskommune.

En universell metode Det er Thema som skal utføre oppdraget, som er et spleiselag mellom de tre aktørene.

En sentral del i oppdraget er å utvikle en universell metode, som også kan benyttes av andre kommuner

- Nå kartlegger vi Kristiansand, men det er bare første skritt. Med en solid metodikk i bunn vil det være enkelt å gjøre tilsvarende kartlegging i Arendal, Lillesand, Tvedestrand og andre områder, ja også utenfor Agder, for den saks skyld, forteller Farestveit.

Powered by Labrador CMS