Mintra Group

Mintra Group

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Lær regelverket fra sofakroken

Publisert

Slik øker du kompetansen blant ansatte.

Grunnleggende Regelverksforståelse er et kurs tilgjengelig på Mintra Trainingportal. Kurset er utviklet av Mintra og Proactima, og skal sikre at forståelse og etterlevelse av reglene preger oljeselskapene på norsk sokkel.

Tungt stoff gjort interaktivt

Ivar Viktil, daglig leder i Mintra Trainingportal mener dette er et kurs de fleste ledere i olje- og gassindustrien vil ha glede av å ta.

Ptils HMS-regler er til for å hindre all skade på mennesker og miljø i petroleumsindustrien, og det er viktig at alle ansatte kjenner regelverket godt.

Jeg har selv tatt kurset og opplevde en interaktiv læringsprosess hvor jeg som deltager fikk utforske reglene på en engasjerende måte.

Stig Mjelstad, konsulent i Proactima deler Viktils synspunkt.

Ja, den interaktive biten vil som Viktil påpeker gripe og holde på deltagernes interesse. Vi har rett og slett eliminert alle former for "Powerpoint-poisoning" hvor deltageren blir en passiv mottager av fakta.

Ny og bedre versjon

Proactima har stått for det faglige innholdet i kurset. Åge Tjelta Landråk, Ansvarlig for verktøy og kurs i Proactima, mener kurset nå er svært lettfattelig til tross for det tunge stoffet.

Regelverk er tung materie, men man skal kunne tilegne seg kunnskapen om det uten å måtte ha en master i jus. Mange års erfaring gjør at vi nå kan tilby et kompetansefylt, underholdende kurs som er spennende å ta.

Fokus på etterlevelse

Etterlevelse står sentralt i kurset, og Landråk forteller at forståelse av reglene skaper ansvarlige respresentanter for Ptils regelverk.

Økt kunnskap om reglene har en selvoppfyllende spredningseffekt; dersom flere forstår regelverket, vil flere ansatte stille de riktige spørsmålene, samtidig som de ser at andre gjør det samme. Slik legger man til rette for etterlevelse på jobb.

Lav kostnad, høy komfort

Basert på tidligere erfaring, mener Ivar Viktil at kurset vil bli en suksess.

Over 500 selskaper i oljebransjen booker kurs på Trainingportal, og vi er sikre på at Grunnleggende Regelverksforståelse også vil bli tatt godt i mot av våre kunder.

Kurset er tospråklig og dermed også tilgjengelig for utenlandske aktører som opererer i på norsk sokkel. Viktil påpeker at kursets faglige innhold og tilgjengelighet vil gjør at deltagerne kan øke kompetansen, samtidig som det koster mindre.

Det er klart at våre kurs på Trainingportal er kostnadsbesparende for kundene våre, det gjør at man kan lære seg essensen av regelverket fra sin egen sofakrok uten et eneste reiseutlegg.

Kurset Grunnleggende Regelverksforståelse er utviklet av Mintra og Proactima.

Er dette kurset det riktige for din bedrift? Book kurset her.

Powered by Labrador CMS