KAEFER Energy

KAEFER Energy

KAEFER Energy er del av KAEFER Group, et av Europas største entreprenørselskaper. Konsernet omsetter for ca. 1,7 milliarder Euro og har ca 30 000 ansatte over hele verden.

KAEFER Energy er en ledende leverandør til olje- og gassindustrien i Norge. Bedriften har 1.100 ansatte innen ISO-fagene (Isolering, Stillas, Overflate), Innredning, HVAC og Tilkomstteknikk .

I høyaktivitetsperioder sysselsetter vi gjennom våre kontrakter mer enn 2.000 personer.

KAEFER Energy har en omsetning på rundt 2 milliarder kroner, og har langsiktige utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjons kontrakter, både on- og offshore.

KAEFER Energy har etablert en sterk Lean-kultur. Vi skaper merverdi for våre kunder og ansatte gjennom forbedring av våre arbeidsprosesser ved å: jobbe sikkert, levere kvalitet og i henhold til plan, på en kostnadseffektiv måte.

I forbindelse med vår forbedringsreise investerer vi tungt også innen innovasjon og digitalisering, med mål om å levere merverdi for kundene og sikre god inntjening for bedriften, og derigjennom trygge arbeidsplassene for våre ansatte .

Annnonsørinnhold

KAEFER med stø kurs på Johan Sverdrup DP

Publisert

I februar 2015 ble Aibel tildelt en kontrakt verdt 8 milliarder kroner av Statoil. Kontrakten gjaldt prosjektering, innkjøp og bygging av dekket til boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet og på det meste engasjerer prosjektet over 3.000 medarbeidere.

Plattformdekket til boreplattformen består av tre moduler. Etter planen starter arbeidet med å sammenstille modulene denne høsten, hvorpå den ferdige plattformen skal overleveres til Statoil i andre kvartal 2018.

Aibel valgte KAEFER Energy som samarbeidspartner

I prosjektet har Aibel valgt KAEFER Energy som leverandør av ISO-tjenester for Johan Sverdrup Drilling Platform. Kontrakten representerer en omsetning på godt over 100 millioner kroner og sikrer arbeid for ansatte tilknyttet både ISO- og innredningssegmentet. KAEFER Energy ble raskt involvert i prosjektet, men høyaktivitetsperioden vil være inneværende år og frem til plattformen går offshore sommeren 2018. Prosjektet sysselsetter også ingeniører innen de relaterte fagdisiplinene og tilfører mye arbeid til bedriftens prefabrikasjonsverksted i Stavanger.

Ifølge prosjektleder John Bendik Torvestad er prosjektet i god rute og konstruksjonen viser nå godt igjen etter nylig å ha blitt flyttet ut av Nordsjøhallen.

Prosjektleder John Bendik Torvestad
Prosjektleder John Bendik Torvestad

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

- Verste skade har vært et rusk i øyet

Torvestad forteller at KAEFER Energy pr i dag har levert ca 170.000 timer uten flere skader enn en førstehjelp i forbindelse med rusk på et øye. Dette gjelder alle disipliner de er involvert i, som arkitekt, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse og rørisolasjon.

Nye materialer

Innen disiplinen arkitekt begynner vegger, tak og gulv nå å bli omstrukturert til kontorer. Utvendig er det utført over 2000m² med passiv brannbeskyttelse, samt et stort antall m² malte flater. - Det er rørisolasjon som vil være mest i fokus før integrasjonen starter i september med sine 4600 løpemeter, sier Torvestad. - Her skal det benyttes materialer og kombinasjoner som er nye på norsk kontinentalsokkel og som vi derfor ser frem til å få erfaring med. Blant annet skal den tradisjonelle kapslingen av isolasjonen med rustfritt stål i stor grad erstattes med GRP (glassfiberforsterket plast).

Prosjektlederen er klar på at trening av operatører og korrekt bruk av materialer er viktige elementer for å sikre suksess i gjennomføringen. Operatører, formenn og kvalitets­kontrollører har allerede gjennomført opplæring for å bli kjent med de nye materialene.

Effektiv utførelse

KAEFER Energy har iverksatt kontinuerlig forbedringsarbeid av våre arbeidsprosesser på alle lokasjoner og prosjekter, og bruker blant annet Lean-metodikk for å oppnå forbedringsresultater. I dette prosjektet er forbedringsarbeid innen både metode og utstyr et prioritert område. Videre er det satt fokus på hvordan oppgaver fordeles internt og generelt, samt hvilke ressurser som må være på plass for en best mulig effektiv gjennomføring.

Time- og progressrapportering

På nyåret ble det implementert et felles system i forbindelse med time- og progressrapportering. Systemet er utviklet etter ide fra en KAEFER Energys ansatt og det totale arbeidet er blitt lettere.

Prosjekteier godt fornøyd med KAEFER Energys innsats i prosjektet

Ifølge Aibels Construction Manager for Johans Sverdrup-prosjektet i Haugesund, Bjørn Pedersen, er fremdrift på prosjektet i henhold til plan, og han er godt fornøyd med KAEFER Energys innsats. Han fremhever deres gode og proaktive ledelse, og deres evne til å utfordre prosjekteier for å i fellesskap komme fram til de beste løsningene. - At KAEFER Energy har dyktige operatører visste vi fra før, så dette har jeg stor tro på at vi sammen lykkes med, forteller Pedersen.

Bjørn Pedersen gratulerer Kaefer med årets 40-års jubileum.
Bjørn Pedersen gratulerer Kaefer med årets 40-års jubileum.

Trivsel er nøkkelen til suksess

Pedersen understreker at hans viktigste motto med hensyn til god prosjektgjennomføring, er trivsel. - Forholdene må være godt til rettelagt og vi må
ha respekt for hverandres arbeid. Hvis en av partene ikke fungerer bra, så stopper det fort opp i et så gigantisk prosjekt, understreker Pedersen. - Alle er like mye verd og det er viktig at man har god dialog med alle parter, det være seg tillitsvalgte, vernetjeneste og leverandører.

Løsning på lavest mulig nivå

Trivsel vises i HMS-resultatene i prosjektet, hvor Pedersen bekrefter at det kun har vært en førstehjelpsskade. - Derfor er det så viktig at alle er «påskrudd» til enhver tid, så ikke noe glipper i siste del av prosjektperioden. Det er en forutsetning at vi har synlig ledelse ute i felt og at vi får løst utfordringer på lavest mulig nivå, presiserer han. - Lean er også et viktig element her. En må bestrebe og tilegne seg kunnskap og læring slik at vi hele tiden utvikler oss.

Lærling i fokus

Pedersen er opptatt
av lærlingsituasjonen i denne type industri. Han mener selv at Aibel er flinke til å ta inn tilstrekkelig med lærlinger, som har bidratt til å opprettholde kompetansen innen Aibels fag.  Han oppfordrer KAEFER Energy til å vektlegge samme fokus for å sikre ISO-bransjens fremtid. Selv minnes Bjørn tilbake til 1986, da han startet som ung lærling på verftet i Haugesund. Dette åpnet opp muligheten for å ta både fagbrev og fagskole, som igjen har resultert i at han i dag arbeider som leder og har fått prøve seg i mange ulike posisjoner i Aibels organisasjon.

Avslutningsvis oppfordrer Pedersen KAEFER Energy som i år fyller 40 år, til å fortsette den utviklingslinjen de har lagt seg på; være fremoverlent, proaktive og stadig tenke ”nye” tanker.

Følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS