KAEFER Energy

KAEFER Energy

KAEFER Energy er del av KAEFER Group, et av Europas største entreprenørselskaper. Konsernet omsetter for ca. 1,7 milliarder Euro og har ca 30 000 ansatte over hele verden.

KAEFER Energy er en ledende leverandør til olje- og gassindustrien i Norge. Bedriften har 1.100 ansatte innen ISO-fagene (Isolering, Stillas, Overflate), Innredning, HVAC og Tilkomstteknikk .

I høyaktivitetsperioder sysselsetter vi gjennom våre kontrakter mer enn 2.000 personer.

KAEFER Energy har en omsetning på rundt 2 milliarder kroner, og har langsiktige utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjons kontrakter, både on- og offshore.

KAEFER Energy har etablert en sterk Lean-kultur. Vi skaper merverdi for våre kunder og ansatte gjennom forbedring av våre arbeidsprosesser ved å: jobbe sikkert, levere kvalitet og i henhold til plan, på en kostnadseffektiv måte.

I forbindelse med vår forbedringsreise investerer vi tungt også innen innovasjon og digitalisering, med mål om å levere merverdi for kundene og sikre god inntjening for bedriften, og derigjennom trygge arbeidsplassene for våre ansatte .

Annnonsørinnhold

KAEFER Energy inngår driftsallianse med Aker BP

Publisert

Allianseavtalen ble signert i Stavanger 8. mai.

KAEFER Energy skal i tett samspill med de øvrige selskapene ivareta den tekniske integriteten av alle Aker BP sine installasjoner på norsk sokkel. Alliansen vil levere tjenester innenfor integritetsledelse, plattformtjenester (ISO) og tilkomstteknikk.

KAEFER Energy vil inngå i ledelsen av alliansen, og vil forestå utførelsen av isolasjonsarbeidene, overflatebehandlingen, stillasbygging og tilkomstteknikk. I tillegg utfører KAEFER Energy også innredning- og HVAC arbeidene på de samme installasjonene.

KAEFER Energy er stolte av å være en sentral del av den første alliansen som driftsorganisasjonen i Aker BP inngår. Leder for Offshore Prosjekter i KAEFER Energy, VP Jens Tolås, ser store effektiviseringsgevinster i en slik alliansemodell, der bruk av digitale verktøy og Lean prinsippene vil spille en sentral rolle i tilknytning til alliansens forbedrings- og sikkerhetsarbeid.

Alliansemodellen er helt i tråd med Aker BPs strategi om å restrukturere verdikjeden gjennom langsiktige rammeavtaler og allianser, sier konstituert driftsdirektør i Aker BP, Svein Jakob Liknes. - Målet med integritetsalliansen er å jobbe mer effektivt sammen med våre strategiske partnere. Når vi jobber sammen som et integrert team, er oppdraget å redusere kostnader og fjerne ikke-verdiskapende aktiviteter slik at verdiskapningen og konkurransekraften til selskapet øker, forklarer Liknes.

Administrerende direktør i KAEFER Energy, Bård Bjørshol, er glad for å bli en del av en slik allianse, og har stor tro på at dette vil representere fremtidens samarbeidsmodell. Videre sier Bjørshol at bedriften har satset tungt over flere år i opplæring og innføring av Lean, og de siste årene innen digitale verktøy. Alliansemodellen vil være et godt utgangspunkt for å kapitalisere på disse investeringene for alle partene i alliansen.

Powered by Labrador CMS