Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

Standarden for energi og klima

Publisert

Bli med på Standard Morgen.

Regjeringen vil kutte Norges klimagassutslipp med 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Klimaforpliktelsene inngår i en egen avtale med EU. Skal vi nå disse ambisiøse målene trenger både myndigheter og næringsliv gode verktøy og styringsmetoder.

Standard Norge utgir en rekke nasjonale, europeiske og internasjonale standarder som kan bidra, og inviterer til frokostmøte 20. mai.

Klimagassutslipp knyttet til energibruk, forsyningssikkerhet for energi og økende energipriser understreker betydningen av standarder på energiområdet for både næringslivet og samfunnet. Standard Norge satser stort på standardisering innenfor energi- og klimaområdet. Mange av standardene utvikles på internasjonalt plan i samarbeid med framtredende eksperter fra flere land.

På programmet finner du blant annet;

  • Bjørne Grimsrud, strategi- og utviklingsdirektør Statsbygg om hvordan byggenæringen bidrar
  • Jostein Søreide, Hydros klimakontor om Hydros rolle som verdensmester i energi- og klimaeffektive aluminiumproduksjon.
  • Delta på frokostmøtet, og få innblikk i hvordan standardiserte løsninger kan bidra til energieffektivitet og utslippsreduksjoner på områder som skogproduksjon, bygg, transport og aluminiumproduksjon.

    Program og påmelding

    Foto: Pixabay