Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Standarden for energi og klima

Publisert

Bli med på Standard Morgen.

Regjeringen vil kutte Norges klimagassutslipp med 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Klimaforpliktelsene inngår i en egen avtale med EU. Skal vi nå disse ambisiøse målene trenger både myndigheter og næringsliv gode verktøy og styringsmetoder.

Standard Norge utgir en rekke nasjonale, europeiske og internasjonale standarder som kan bidra, og inviterer til frokostmøte 20. mai.

Klimagassutslipp knyttet til energibruk, forsyningssikkerhet for energi og økende energipriser understreker betydningen av standarder på energiområdet for både næringslivet og samfunnet. Standard Norge satser stort på standardisering innenfor energi- og klimaområdet. Mange av standardene utvikles på internasjonalt plan i samarbeid med framtredende eksperter fra flere land.

På programmet finner du blant annet;

  • Bjørne Grimsrud, strategi- og utviklingsdirektør Statsbygg om hvordan byggenæringen bidrar
  • Jostein Søreide, Hydros klimakontor om Hydros rolle som verdensmester i energi- og klimaeffektive aluminiumproduksjon.
  • Delta på frokostmøtet, og få innblikk i hvordan standardiserte løsninger kan bidra til energieffektivitet og utslippsreduksjoner på områder som skogproduksjon, bygg, transport og aluminiumproduksjon.

    Program og påmelding

    Foto: Pixabay

Powered by Labrador CMS