Oliasoft

Oliasoft

Founded in 2015, by oil and software industry veterans Oliasoft provides modern software for the oil and gas industry. Our web-based solution is ready for the digitalization that the oil industry has started to implement and it brings a fresh perspective to well planning, casing and other drilling engineering processes.

We are proud to introduce Oliasoft WellDesign™, a cloud-based web application with open Application Program Interface ( REST API) with a highly usable interface offering easy access to tools employing algorithms and calculations based on the latest industry research. Oliasoft WellDesign™ simplifies drilling work processes, and makes data available for every task required for designing well trajectories and casing and tubing design.

Our goal is to develop software that help drilling engineers in their challenges of making cost efficient, safe and effective wells.

Annonsørinnhold:

Norges unike situasjon: Oljeindustrien er en norsk konkurransefordel, det er noe å bygge på

Publisert

Kommentar av André Backen, CEO i Oliasoft.

Elbilproduksjonen ble ingen suksess

Elbilproduksjon ble ingen stor suksess for Norge, til tross for at vi leder an med flest elbiler i forhold til folketallet.

Hjemmemarkedet er for lite. Når de store landene (USA, Kina, Tyskland) bestemmer seg for å satse, er det umulig å drive lønnsom elbilproduksjon fra Norge.

Apper gir sjelden gode inntekter

Det er populært å utvikle apper, men få av dem gir noe særlige inntekter for norske selskaper.

Google, Facebook osv. ser etter store markeder og hovedsakelig business to consumer.

Silicon Valley-oppskriften - the winner takes it all – fungerer i Silicon Valley fordi de har kapital og tilgang til de menneskelige ressursene (mange flinke folk).

Vi har en konkurransefordel innen olje

Norge må være selektive på hvilke næringer vi bruker kreftene og kapitalen på. Vi er et lite land med få mennesker.

Det er krevende å konkurrere mot større land med flere dyktige mennesker og mer kapital enn hva som er tilgjengelig i Norge.

Digitalisering og automatisering av oljeindustrien er en mulighet for norske softwareselskaper

Vi må bygge på egne styrker, og vi har en konkurransefordel innen olje. Vi har mye og tung domenekunnskap innen olje og lykkes vi med å overføre denne kompetansen til våre dyktige softwareingeniører vil vi også kunne ta en stor markedsandel av softwaremarkedet i oljeindustrien.

Digitalisering og automatisering av oljeindustrien er en mulighet for norske softwareselskaper, og vi er svært godt posisjonert for å utvikle gode løsninger som kan eksporteres etter å ha blitt testet av vår egen krevende oljeindustri.

Vi skal være stolte av våre største industrier

Våre tre største industrier er oljeproduksjon (350 mrd.), oljeservice (150 mrd.) og laks (60mrd.).

Oljeservice er antakelig den minst kjente industrien, men den omfatter og alt fra supplybåter og rigger til software for oljebransjen.

Norge har drevet systematisk kompetansebygging og forskning innenfor oljeindustrien siden 1970-tallet, og vi har i dag et svært godt utdannelsessystem innen oljefag, geologi mm.

I tillegg har vi bygget opp sterke forskningsinstitusjoner som IFE, Sintef, IRIS og et sterkt juridisk rammeverk.

Norske investorer og meglerhus har god finansiell forståelse for oljeindustrien.

Til sammen har dette ført til en verdensledende olje- og oljeserviceindustri.

De beste supplybåtene designes i Norge, vi lager de mest etterspurte borepakkene og vi er ledende innen riggdesign.

I tillegg har Norge i det stille bygget opp fantastiske softwareløsninger for oljebransjen.

Flerfaseteknologi er et godt eksempel

Flerfaseteknologi er norskutviklet teknologi som beregner og modellerer hvordan olje, gass og vann beveger seg i rør og brønner. I 2012 ble flerfaseteknologien kåret til den viktigeste oppfinnelsen siden 1980.

Teknologien har bidratt til å øke Norges konkurranseevne.

Vi bør bygge videre på vår norske konkurransefordel

Olje og oljeserviceindustrien er en norsk konkurransefordel og vi bør bygge videre på den jobben som våre foreldre har gjort.

Oliasoft ble startet i 2015 med formål om å bringe til torgs en softwareløsning for å designe og planlegge olje- og gassbrønner på en ny og mer effektiv måte. Så langt er oljeselskapene svært interesserte fordi løsningen kan bidra til automatisering av oljeproduksjonen.

For å lykkes trenger Oliasoft og andre oppstartsselskaper kravstore kunder og et sterkt samarbeid med operatørene – det legger et grunnlag for gode produkter.

Gode produkter kan eksporteres, og få om noen land er bedre posisjonert enn Norge til å lage gode software løsninger for oljeindustrien.

Kommentar av André Backen, CEO i Oliasoft.

Powered by Labrador CMS