enerWE Partnerplattform

enerWE Partnerplattform utvikler annonsørinnhold for utvalgte kunder.

Annonsørinnhold:

Med milliarder i ryggen skal Eksportkreditt hjelpe flere norske, grønne bedrifter internasjonalt.

Published

Det er ingen tvil om at A/S Norge har nytt godt av eksport i petroleumsindustrien. Dette er en industri som kommer til å bidra også i tiår fremover.

Samtidig trenger vi flere bein å stå på. Kanskje er det nettopp inntektene og kunnskapen fra petroleumsindustrien som kan hjelpe oss til også å ta en lederposisjon innen fornybarrevolusjonen og det grønne skiftet?

https://soundcloud.com/enerwe/fornybart-utgjor-kun-6-promille-av-den-totale-norske-eksporten-til-utlandet-i-dag

NB! Denne podcast-episoden inneholder produktplassering fra Eksportkreditt.

Medvirkende:

Utlånsdirektør Ivar Slengesol, Eksportkreditt.

Gründer og Utviklingsdirektør Chul Christian Aamodt, enerWE

Produsent Cecilie Svabø, enerWE

Om enerWE sin podcast