Annonsørinnhold:

Dette er enerWE Communication Conference, og derfor møtes kommunikasjonsdirektørene fra fornybarselskapene og oljeselskapene på samme arena

Publisert

For 5. året på rad møtes kommunikasjonsdirektører og kommunikasjonsmedarbeidere i olje- og energibransjen på enerWE Communication Conference.

 • Dato: 18. april 2018
 • Sted: DNV GL, Høvik
 • Mer info: ECC.media
 • Jeg vil forsøke å oppsummere hvorfor bransjen gang på gang møtes på denne konferansen, og hvorfor konferansen blir viktigere for hvert år som går.

  Olje- og gassbransjen har tapt sitt omdømme blant det norske folk

  Jeg har mange forventninger til enerWE Communication Conference. Det er første gang jeg deltar, og først og fremst er jeg spent på hva jeg vil lære og bli inspirert av. Jeg ser frem til å møte kommunikasjonsfolk innen samme bransje, få større innsikt i selskapene som deltar og hva andre deltakere mener, og har fokus på. Siden enerWE Communication Conference er spisset mot olje- og energi, forventer jeg noe fokus på konkrete cases og diskusjoner rundt de endringene vår bransje står overfor, og hvordan dette påvirker måten vi kommuniserer på. <strong>Anniken Pettersborg, Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Nettalliansen.</strong>
  Jeg har mange forventninger til enerWE Communication Conference. Det er første gang jeg deltar, og først og fremst er jeg spent på hva jeg vil lære og bli inspirert av. Jeg ser frem til å møte kommunikasjonsfolk innen samme bransje, få større innsikt i selskapene som deltar og hva andre deltakere mener, og har fokus på. Siden enerWE Communication Conference er spisset mot olje- og energi, forventer jeg noe fokus på konkrete cases og diskusjoner rundt de endringene vår bransje står overfor, og hvordan dette påvirker måten vi kommuniserer på. Anniken Pettersborg, Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Nettalliansen.

  AS Norge får ca. 18 prosent av sine inntekter fra oljen. For å sette det litt i perspektiv, så utgjorde disse inntektene i 2016 ca. 233 milliarder kroner, noe som er litt mer enn beløpet AS Norge samme år brukte på høyere utdanning (35 milliarder), Forsvaret (49 milliarder) og regionale helseforetak (141 milliarder) til sammen (totalt 225 milliarder).

  Olje- og gassbransjen har tapt sitt omdømme blant store deler av den norske befolkningen. Morgendagens helter søker seg ikke lenger til fagene som gir tilgang til relevante studieretninger. I 2030 vil mer enn 50 % av de som i dag er ansatt i Statoil ha gått av med pensjon. Statoil er ikke alene om å stå i en situasjonen med denne aldersfordelingen.

  Med dette som bakteppe er det tydelig at bransjen i løpet av kort tid har behov for mange nye, kloke hoder. Uten tilgang til nyutdannede vil olje- og gasselskapene måtte rekruttere fra B-laget, og ikke A-laget. Det kan føre til redusert konkurransekraft for norsk olje- og gassindustri, og dermed også redusert konkurransekraft for de olje- og gasselskapene som nå også jobber for å ta fornybart inn i sine forretningsområder.

  Vi må bli flinkere til å kommunisere til de utenfor bransjen, og det haster. I fjor var det kun to 1.års studenter på Petroleumsfag på NTNU!

  Karen Onsager Keiserud er Vice President, Corporate Brand Communication i Statoil. Hun skal holde foredrag med tittel "Når gode råd er unge - Slik implementerer vi funnene fra kampanjen inn i ny kommunikasjonsstrategi". Her vil du kunne få gode råd og tips med tanke på kommunikasjon mot den yngre målgruppen.

  I tillegg vil Lars Ole Bjørnsrud, kommunikasjonsdirektør i TechnipFMC dele sine erfaringer fra fusjonen mellom Technip og FMC.

  Det er bransjens utfordring at vi ikke har vært flinke nok til å kommunisere at det er en forskjell mellom olje og naturgass

  Parisavtalen er en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene.

  Jeg håper å få litt nye impulser og argumenter jeg kan ta med meg når det kommer til kommunikasjon/diskusjon rundt olje og gassnæringen. Næringen har vært for dårlig på det området, og var dessverre ikke på ballen fra starten av. Det har bedres seg noe, og dette kan forhåpentligvis bidra til å løfte alle sammen videre. <strong>Ole-Gunnar Rasmussen, Statoil ASA, konserntillitsvalgt for YS i Statoil</strong>.
  Jeg håper å få litt nye impulser og argumenter jeg kan ta med meg når det kommer til kommunikasjon/diskusjon rundt olje og gassnæringen. Næringen har vært for dårlig på det området, og var dessverre ikke på ballen fra starten av. Det har bedres seg noe, og dette kan forhåpentligvis bidra til å løfte alle sammen videre. Ole-Gunnar Rasmussen, Statoil ASA, konserntillitsvalgt for YS i Statoil.

  Avtalen har tre overordnede mål (Parisavtalen, artikkel 2):

  • Å begrense global oppvarming til «godt under» 2 °C, men helst til 1,5 °C, sammenliknet med førindustriell tid.
  • Å øke lands kapasitet til å tilpasse seg klimaendringene og samtidig oppnå en utvikling som fostrer klimarobusthet og lave utslipp.
  • Globale finansstrømmer skal gjøres forenelige med lave klimagassutslipp og klimarobust utvikling.
  • Dersom vi lykkes med karbonfangst og lagring (CCS) så mener en stor andel anerkjente internasjonale forskere at norsk naturgass kan være et viktig bidrag for å nå Parisavtalens mål.

   Med Parisavtalen som bakteppe er det også sannsynlig at markedet på sikt ikke lenger vil etterspørre norsk gass, dersom vi ikke lykkes med karbonfangst og lagring. Et slikt scenario vil bety store kutt i det velferdssamfunnet vi har blitt så glade i.

   Jeg mener at akademia, næringsliv og politikere ikke har lykkes godt nok med å kommunisere at olje og naturgass er to helt forskjellige ting. Mange ser på olje og gass som like store kilder til CO2-utslipp, uavhengig av hva som skjer på teknologifronten når det gjelder karbonfangst og lagring.

   Det kan bli et stort problem for bransjen at det norske folk ikke heier på teknologi som kan bidra positivt for å nå Parisavtalens mål. Politikere velges av folket, og liker ikke ta upopulære valg. Akkurat nå forbinder mange karbonfangst og lagring med  månelandingen på Mongstad.

   Vi har ikke lykkes med å kommunisere at Norge står i en særstilling i det grønne skiftet

   På fjorårets enerWE Communication Conference holdt Thor Bjørn Omnes et foredrag om vannkraften som ryggraden i den fornybare norske energien.

   Han stilte følgende spørsmål til salen:

   Hvordan tror du det føles når du jobber i et norsk kraftselskap som leverer strøm fra vannkraftverk, og du får dette spørsmålet: Hvorfor satser ikke dere på fornybart?

   Konferansen er svært nyttig for alle som jobber med kommunikasjon og myndighetspåvirkning i olje- og energibransjen. Det mangler ikke akkurat på konferanser om kommunikasjon, men dette er (i alle fall meg bekjent) den eneste som utelukkende fokuserer på kommunikasjon i denne bransjen – og det er jo det jeg ønsker å høre om, og kan få bruk for i arbeidshverdagen. <strong>Vedis Kristine Borstad, Kommunikasjonsrådgiver i Drivkraft Norge.</strong>
   Konferansen er svært nyttig for alle som jobber med kommunikasjon og myndighetspåvirkning i olje- og energibransjen. Det mangler ikke akkurat på konferanser om kommunikasjon, men dette er (i alle fall meg bekjent) den eneste som utelukkende fokuserer på kommunikasjon i denne bransjen – og det er jo det jeg ønsker å høre om, og kan få bruk for i arbeidshverdagen. Vedis Kristine Borstad, Kommunikasjonsrådgiver i Drivkraft Norge.

   Problemstillingen er ikke hypotetisk. Thor Bjørn Omnes jobber i Skagerak Energi, og han har fått nettopp dette spørsmålet fra en som var veldig opptatt av miljøvern.

   Vi driver jo bare med fornybart, og det har vi gjort siden 1885. Vi har aldri satset på noe annet enn fornybart i Skagerak, fortalte han på sitt foredrag.

   Utfordringen er at veldig mange ikke tenker på at vannkraft er fornybart. Dersom du gjør et søk på Google etter "renewables", får du mange bilder av solceller og vindmøller, men få bilder av vannkraft.

   Senest forrige uke gjorde jeg et intervju med en administrerende direktør i et stort kraftselskap som bekreftet at også de får spørsmål om hvorfor de ikke satser fornybart.

   Aslak Øverås er Informasjonssjef i bransjeorganisasjonen Energi Norge. På konferansen vil han holde foredrag med tittel "Fornybarnæringen har en ny visjon - slik er vår nye kommunikasjonsstrategi".

   Jeg mener det er betimelig spørsmål å stille om hvorfor fornybarbransjen ikke har lykkes godt nok med å løfte frem det faktum at norsk vannkraft er fornybar energi.

   Først når man slipper å understreke at strømproduksjonen på det norske fastlandet så og si er 100 % fornybar, kan vi få til en god debatt i det offentlige rom om Norges satsning på fornybar energi.

   Først da kan vi også få  til en god debatt om ACER, utenlandskabler, import og eksport av strøm. Fornybarselskapene har mye å komme med i debatten om den kalde vinteren, elavgiften og strømprisene. Hvordan kan kommunikasjonsbransjen jobbe for å heve nivået på debatten?

   Redaksjonelle medier nedprioriterer næringslivsnyheter

   Den 14.11.2017 skrev Kristin Clemet i Civita et åpent brev til NRK.

   Jeg lurer nemlig på hvordan NRK kan forklare, eller skal vi si forsvare, at næringslivet dekkes så dårlig av og i vår viktigste og felles finansierte allmennkringkaster? Kristin Clemet

   Hva betyr det for norsk næringsliv at NRK i følge Clemet ikke godt nok prioriterer næringslivsnyheter?

   Forrige uke kunne vi lese at Norges største bank har «sendt sin siste pressemelding» - og relanserer egen nettavis som DNB Nyheter.

   - Paradoksalt nok skjer dette samtidig som økonomi som forklaringsfaktor for utviklingen i samfunnet rundt oss kanskje er viktigere enn noen gang. Som Norges største kompetansemiljø innen økonomi, føler vi et ansvar for å dele kunnskapen vår med kundene. Og når mediene fokuserer på andre ting, må vi gjøre det selv sa Konserndirektør for media og markedsføring i DNB, Thomas Midteide til Medier24.

   Jeg synes konferansen er viktig for oss som jobber i olje- og energibransjen. Her møtes veldig mange dyktige mennesker som jobber med kommunikasjon. Det pleier alltid å være veldig gode og lærerike foredrag på enerWE Communication Conference. <strong>Roy Erling Furre, Forbundssekretær HMS i Safe.</strong>
   Jeg synes konferansen er viktig for oss som jobber i olje- og energibransjen. Her møtes veldig mange dyktige mennesker som jobber med kommunikasjon. Det pleier alltid å være veldig gode og lærerike foredrag på enerWE Communication Conference. Roy Erling Furre, Forbundssekretær HMS i Safe.

   Når store konsern velger å bygge opp egne nettaviser, er det rimelig å anta at annonsekroner flyttes fra de tradisjonelle avisene og over til Facebook og andre sosiale medier.

   Annonseinntekter finansierer journalistikk. Hva betyr det for norsk presse og norsk næringsliv at store annonsører velger å flytte annonsekronene sine bort fra redaksjonelle aviser og over på egne kommersielle nettaviser som ikke jobber i henhold til Vær Varsom-plakaten? Vil annonseflukten føre til en negativ spiral for næringslivsnyheter i redaksjonelle aviser?

   Hva betyr det for samfunnet at redaksjonene prioriterer nyheter om Justin Bieber fremfor nyheter om CCS?

   Dette blir tema i paneldebatten på enerWE Communication Conference. Marianne Johansen, Redaksjonssjef i økonomi- og politikkavdelingen i NRK, Tommy Hansen, direktør for kommunikasjon og næringsliv i Norsk olje og gass og Even Westerveld, ansvarlig redaktør i DNB Nyheter.

   Vi har gitt debatten navnet "Slik prioriterer vi næringslivsnyheter fra olje- og energibransjen".

   Vi leser nyhetene på Facebook

   - Brukerne klumper seg sammen rundt noen nyhetskilder. Sosiale medier kan gi oss et snevert bilde av virkeligheten, skriver Forskning.no.

   Jeg gleder meg til å møte de andre deltakerne, vi har mye å lære av hverandre. Programmet i år er veldig solid med dyktige kvinner og menn som skal dele nyttige erfaringer og spennende historier. Jeg vil absolutt anbefale folk å melde seg på!<strong> Ine Mæland, sjef for digital kommunikasjon i Statnett.</strong>
   Jeg gleder meg til å møte de andre deltakerne, vi har mye å lære av hverandre. Programmet i år er veldig solid med dyktige kvinner og menn som skal dele nyttige erfaringer og spennende historier. Jeg vil absolutt anbefale folk å melde seg på! Ine Mæland, sjef for digital kommunikasjon i Statnett.

   For det redaksjonelle mangfoldet er dette alvorlig. Samtidig jobber næringslivet strategisk for å bruke sosiale medier for å nå ut med sitt budskap, enten det gjelder DNB Nyheter eller bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

   Enten vi liker det, eller ikke, så er mange av oss prisgitt trafikken fra Facebook.

   Nettopp derfor har vi invitert Nina K. Hareide-Larsen som foredragsholder på enerWE Communication Conference. Hun har vært ansvarlig for å bygge opp sosiale medier på DNB sine digitale flater.

   Har energibransjen et problem med omdømmet?

   I september 2017 avslørte Statnett urimelige arbeidskontrakter hos en underleverandør, og det ble toppsak på Dagsrevyen. I januar 2018 avdekket Statnett underbetaling av arbeidere hos en underleverandør til deres kontraktør. I mediene kunne vi lese Statnett besluttet å suspendere selskapet sin status som kvalifisert til å levere anbud til Statnetts prosjekter inntil avvikene er rettet.

   Hva sier det om energibransjen at vi gjentatte ganger leser om slike avsløringer? Energibransjen har kanskje ikke bare et omdømmeproblem. Energibransjen har rett og slett et problem. Først må bransjen gjøre en opprydding. Deretter må bransjen jobbe med kommunikasjon.

   Henrik Glette er kommunikasjonssjef i Statnett. På enerWE Commucation Conference vil han dele sine erfaringer med toppsaken på Dagsrevyen.

   Energibransjen etterspør de dyktigste teknologene. Disse er gjerne opptatt av samfunnsansvar. Jeg tror overskriftene om underbetalte kontraktører skremmer ved dyktige potensielle arbeidstakere.

   Fornybarrevolusjonen går fortere enn jeg trodde

   Da jeg i 2014 startet enerWE var vi en digital kanal som rendyrket nyheter for olje- og gassbransjen. Underveis har jeg blitt positivt overrasket over fornybarrevolusjonen. Jeg erkjenner at jeg ikke godt nok kjente til de ulike sidene ved norsk vannkraft, og at jeg undervurderte fremveksten i sol og vind. Etterhvert som jeg har blitt eldre og fått mer grå hår, har jeg også kanskje blitt mer grønnere.

   enerWE arrangerer alltid gode faglige konferanser med foredragsholdere fra øverste hylla. Synes dere finner dagsaktuelle temaer, og kombinerer foredrag, debatter og sosial samling. For egen del er det viktig å være oppdatert på trender innen kommunikasjon og merkevarebygging: hvordan tenker mine kunder og de ledende aktørene i ulike bransjer. Det betyr også mye å få styrket eksisterende relasjoner og blitt kjent med nye mennesker med samme interesser som meg selv. <strong>Kjell-Erik Gillesen, Key Account Manager i FINN Jobb.</strong>
   enerWE arrangerer alltid gode faglige konferanser med foredragsholdere fra øverste hylla. Synes dere finner dagsaktuelle temaer, og kombinerer foredrag, debatter og sosial samling. For egen del er det viktig å være oppdatert på trender innen kommunikasjon og merkevarebygging: hvordan tenker mine kunder og de ledende aktørene i ulike bransjer. Det betyr også mye å få styrket eksisterende relasjoner og blitt kjent med nye mennesker med samme interesser som meg selv. Kjell-Erik Gillesen, Key Account Manager i FINN Jobb.

   Mye av min kunnskap innen det grønne skiftet har jeg fått fra å lese og lytte til Anders Bjartnes, redaktør i Norsk klimastiftelse og Energi & Klima. Anders Bjartnes er også mannen bak det som i 2015 ble kåret til årets nyord, nemlig "Det grønne skiftet".

   Anders Bjartnes er invitert til enerWE Communication Conference. Hans foredrag har fått tittelen "Slik har vi jobbet med kommunikasjon for å ta en tydelig plass i samfunnsdebatten".

   Er det denne fornybarrevolusjonen som også gjorde at organisasjonen Norsk Petroleumsinstitutt nylig skiftet navn til Drivkraft Norge? Det vil Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge fortelle mer om i sitt foredrag.

   Vi må holde energidebatten levende

   Jeg mener vi må jobbe hardt for å løfte frem alle de gode historiene i industrien, både innen olje- gass og fornybart. Dette vil også Terje Søviknes, Olje- og energiminister og Finn Langeland, Kommunikasjonsdirektør i bransjeorganisasjonen Norsk Industri snakke mer om i sine foredrag.

   Vi er en energinasjon, og den statusen bør vi også jobbe for å opprettholde. Nettopp derfor gleder jeg meg ekstra mye til foredraget til Cathrine Torp, Communications Director i DNV GL Oil & Gas. Hennes foredrag har fått tittelen "Hvordan balansere bærekraft og olje og gass i en global kommunikasjonsstrategi".

   I enerWE holder vi energidebatten saklig, kunnskapsbasert og levende. På enerWE Communication Conference møtes vi for å diskutere, dele erfaringer og knytte nettverk.

   Her er årsaken til at kommersielle aktører velger å booke utstillerstand

   Mange møtes også for å gjøre business på enerWE Communication Conference.

   Jeg gleder meg aller mest til å høre på kunnskapsrike og inspirerende foredragsholdere. I tillegg er det alltid hyggelig å bli kjent med og utveksle erfaringer med andre kommunikasjonsfolk i bransjen. Ida Rinde Hvål, Kommunikasjonsansvarlig, Idemitsu Petroleum Norge
   Jeg gleder meg aller mest til å høre på kunnskapsrike og inspirerende foredragsholdere. I tillegg er det alltid hyggelig å bli kjent med og utveksle erfaringer med andre kommunikasjonsfolk i bransjen. Ida Rinde Hvål, Kommunikasjonsansvarlig, Idemitsu Petroleum Norge

   Som en direkte følge av at vi deltok på enerWE Communication Conference, har vi nå signert med en viktig internasjonal aktør i mediesektoren. Vi er meget fornøyde med å ha tatt del på konferansen. Erik Ræstad, Managing Director, WeVideo EMEA

   Bli med! Det er allerede 80 deltakere påmeldt!

   Jeg håper du synes at innholdet i denne kommersielle artikkelen svarer til overskriften "Dette er enerWE Communication Conference, og derfor møtes både fornybarselskapene og oljeselskapene på samme arena".

   Vi sees den 18. april på enerWE Communication Conference!

   Mvh.

   Chul Christian Aamodt

   Gründer og utviklingsdirektør i enerWE As. 

   Foreløpig deltakerliste, oppdatert 5. mars 2018.

   • Olje- og energidepartementet, Christian Haugen, Politisk rådgiver
   • DNB, Even Westerveld, Ansvarlig redaktør for DNB Nyheter
   • Lyse Elnett AS Ingvild Ween  Kommunikasjonssjef
   • ZERO, Jon, Evang, Kommunikasjonssjef
   • Statoil ASA, Ole-Gunnar, Rasmussen, Employee Representative Operations Process
   • Dagens Næringsliv, TBA, TBA, TBA
   • Dagens Næringsliv, TBA, TBA, TBA
   • Dagens Næringsliv, TBA, TBA, TBA
   • Dagens Næringsliv, TBA, TBA, TBA
   • Gassnova SF, Liv Lønne Dille, Seniorrådgiver Kommunikasjon
   • VIBBIO Eiri, Vebenstad, Business Developer
   • VIBBIO Maria Willoch, VP Sales
   • Kongsberg Digital, Petter  Aanonsen, Digital Marketing Specialist
   • Norsk Industri, Cathrine Westlie Eidal, Kommunikasjonssjef
   • Skagerak Energi AS, Thor Bjør, Omnes Kommunikasjonssjef
   • LEDframe AS, Per-Tore  Meiholm, Daglig leder
   • First House, Håkon Borud, seniorrådgiver
   • NorgesEnergi, Sven Arild, Bransdal, Ansvarlig web og sosiale medier
   • Petro Arctic, Kjell  Giæver Direktør
   • BKK, Anna Silje  Andersen, Seksjonsjef kommunikasjon
   • KAEFER Energy, Gro Valsvik, Market & Tender Coordinator
   • Eksportkreditt Norge, Ellen Svaheim, Komm.sjef
   • ITEO, TBA, TBA, TBA
   • ITEO, TBA, TBA, TBA
   • Gasnor AS, Leiv Arne  Marhaug, Kommunikasjonssjef
   • Petro Arctic, Nina Kivijervi  Jonassen, Prosjektdirektør
   • Bergen Group ASA, Øyvind Risnes, SVP Corporate Functions & Communications
   • Kruse Larsen, Anne Cecilie Lund-Andersen, Rådgiver
   • Energigass Norge, Tore Woll    Daglig leder
   • Wintershall Norge, Peter Schwarz, Communication Specialist
   • Wintershall Norge, May Britt Tvergrov, Communication Specialist
   • Wintershall Norge, Kristin  Hidle Vinje, Communication Manager
   • UiT - Norges arktiske universitet, Mariann  Forsberg, Student
   • Aker BP, Ole-Johan Faret, Pressetalsmann
   • DNV GL Oil&Gas, Cathrine Torp, VP Communications Director
   • DNB, Nina K. Hareide-Larsen
   • SINTEF Energi AS, Astrid Benedicte Lundquist, Senior kommunikasjonskonsulent
   • FINN.no AS, Kjell-Erik, Gillesen, Key Account Manager
   • TechnipFMC, Lars Ole  Bjørnsrud, Kommunikasjonsdirektør
   • Corporate Communications AS, Endre Aaberg Johansen, Partner
   • Pandion Energy, Oksana K.  Hillervik, VP HSE & Operations
   • Amesto Translations, Amela Kozaric, Key Account Manager
   • Amesto Translations, Roy Arve Garvik, Salgssjef
   • Nordea Bank   Kristin  Skaug  Marketingansvarlig
   • Enova SF, Eiliv, Flakne Kommunikasjonssjef
   • FINN.no AS,Erik M. Sandor, Key Account Manager
   • Visindi, Dag Vevatne, Partner / Daglig leder
   • Agder Energi, Thorbjørn K. Laundal, Head of marketing & communications Energy Management & Trading
   • Kiwa Norge, Anne-Cathrine Sandø,  Direktør marked og kommunikasjon
   • ABB Norge, Martin Kjall-Ohlsson, Marketing Manager
   • SAFE, Roy Erling  Furre, Forbundssekretær, HMS
   • Norsk Industri, Hans Petter  Rebo, Fagsjef
   • Beerenberg, Ole Klemsdal, VP Communications
   • Statkraft, Bente E. Engesland, Kommunikasjonsdirektør
   • Norsk olje og gass, Tommy  Hansen, Direktør for næringspolitikk og kommunikasjo
   • NRK, Marianne  Johansen, Redaksjonssjef i Økonomi- og politikkavdelingen
   • Olje- og energidepartementet, Terje Søviknes, Olje- og energiminister
   • Gassnova,  Torund Bryhn, Kommunikasjonssjef
   • enerWE AS, Ovidia  Eriksen, Videojournalist
   • Drivkraft Norge, Inger-Lise M.   Nøstvik, Generalsekretær
   • Drivkraft Norge,  Vedis Kristine  Borstad, Kommunikasjonsrådgiver
   • Statoil ASA, Karen Onsager Keiserud, Vice President Corporate Brand Communication
   • Norsk Klimastiftelse og Energi og Klima, Anders Bjartnes, Redaktør
   • Statnett, Henrik Glette , Kommunikasjonssjef
   • Statoil Andreas, Holst, Vice President People & Leadership
   • Statoil, Mette-Lene Berger, Manager People & Leadership
   • Nettalliansen AS, Anniken  Pettersborg, Kommunikasjonssjef
   • SINTEF Energi, Anne  Steenstrup-Duch, Kommunikasjonssjef
   • Energi Norge, Aslak Øverås, Informasjonssjef
   • Norsk olje og gass, Einar Fannemel, Kommunikasjonsrådgiver
   • Olje og energidepartementet, Elnar Remi Holmen, Statssekretær
   • Statkraft, Christine Sørvaag  Sperre, Senior communication advisor, Corporate Communication
   • Statnett, Ine Mæland, Sjef for digital kommunikasjon
   • NTNU,  Hege J. Tunstad,  Head of Communication
   • Idemitsu Petroleum Norge, Ida R Hvål, Kommunikasjonsansvarlig
   • enerWE, Chul Aamodt, Utviklingsdirektør
   • enerWE, Anders Lie Brenna, Ansvarlig redaktør
   • enerWE,  Cecilie Svabø,  Adm. dir.
   • Klikk her for oppdatert deltakerliste.

Powered by Labrador CMS