Annonsørinnhold:

Vindkraft alene kan skape 200.000 nye arbeidsplasser i EU de neste 3 årene

Publisert Sist oppdatert

I følge en rapport utarbeidet av NORWEA, Norsk Industri og Norges Rederiforbund, eksporterte norske bedrifter ulike former for teknologi og tjenester til havvindmarkedet for 5 milliarder kroner i 2016.

- Det er mer enn all annen fornybar energiteknologi- og tjenesteeksport til sammen, vannkraft inkludert, forteller Daniel Willoch, rådgiver og policyansvarlig for marin fornybar i NORWEA.

Norsk Industri mener flytende havvind har et stort internasjonalt potensiale.

- Havvind kan gi store muligheter for norsk leverandørindustri, både teknologi, produkter og tjenester, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri. For norsk teknologi- og leverandørindustri kan dette også gi store eksportmuligheter, slik som olje- og gassvirksomheten har gitt leverandørbedrifter opp gjennom årene.

Møt Equinor på Industri Futurum den 19. – 20. november

Industri Futurum er en møteplass for norske industriaktører som ønsker å diskutere utfordringer og muligheter for norsk industri.

Arne Eik er forretningsutvikler innen offshore vind i Equinor. Han gleder seg til å dele Equinor sin tilnærming til offshore vind som satsningsområde.

Equinor har sammen med sin samarbeidspartner Masdar investert mer enn to milliarder kroner på Hywind Skottland, som er verdens første og ledende flytende havvindløsning.

- Norsk leverandørindustri tok en god posisjon i Hywind-prosjektet, og vi mener norske leverandører ytterligere kan forsterke sin posisjon i fremtidige prosjekter, som på det planlagte Hywind-Tampen-prosjektet, forteller Eik.

Han understreker at en investeringsbeslutning for dette prosjektet foreløpig ikke er fattet, og at det ikke er konkludert med hvilke leverandører som velges. i fortsettelsen.

Norsk leverandørindustri har en spesielt god posisjon

- Norske leverandører har en spesielt god posisjon når det gjelder flytende havvind. Vi har god tro på norsk leverandørindustri.

Arne Eik forklarer at det er viktig å skille mellom havbunnsinstallasjoner og flytende installasjoner.

- Det har lenge blitt jobbet med bunnfaste havvindinstallasjoner. Her finnes det nå mange lønnsomme prosjekter. Den neste bølgen er flytende offshore vind. Der har man kommet langt de siste årene, det egner seg for større havdyp og for eksempel er Hywind Skottland i full drift og leverer stabilt og bra.

Han understreker at det er viktig med et tett samarbeid mellom myndigheter, leverandører og utviklere slik som Equinor.

- Her er vi som industri nødt til å jobbe for å få ned kostnadene, og det får vi ved å iverksette flere prosjekter slik at vi får et større volum, forteller han. En leverandør kan ikke gjøre dette alene. Her kreves godt samarbeid mellom alle parter. Dette vil jeg forklare nærmere på Industri Futurum.

Equinor godt rustet til å lykkes innen havvind

Equinor er et bredt energiselskap og har gjennom store olje- og gassprosjekter opparbeidet seg verdifull erfaring fra det å installere konstruksjoner både på og under havoverflaten, gjerne på veldig store havdyp. Gjennom selskapets satsing på offshore vind styrker de sin forankring innen fornybar.

Les mer om Industri Futurum her.

Powered by Labrador CMS