Annonsørinnhold:

Arbeid i høyden og fallende gjenstander tar flest liv

Publisert

Bygge- og anleggsvirksomheter rapporterer om 12 arbeidsskader per 1000 ansatt, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Dette er også den næringen som har den største andelen av alle meldte fallulykker som har resultert i død og alvorlig skade.

Også energibransjen sliter med ulykker tilknyttet arbeid i høyden og fallende gjenstander. I 2016 hadde Statnett to dødsulykker på arbeidsplassen.

Det samme gjelder olje- og gassbransjen. Også her er arbeid i høyden og fallende gjenstander aktiviteter som preger statistikken over ulykker og dødsfall.

https://www.youtube.com/watch?v=tRcL-CBAG1Y

(Video er produsert av Mintra Group på oppdrag fra Samarbeid for Sikkerhet).

Høydekonferansen samler næringen til lærerike foredrag og diskusjoner rundt tematikken ”sikkert arbeid i høyden”. Konferansen ble første gang arrangert i 2007.

Målsetting

Målsettingen er å sette fokus på sikkerhet ved arbeid i høyden. Konferansen samler aktører fra alle bransjer for å skape en god arena for erfaringsoverføring og læring.

Årets konferanse finner konferansen den 1. november på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Her deltar Petroleumstilsynet, A/S Norske Shell, Statnett, Høyden AS, Onix, Beerenberg, SOFT, Kjeller Vindteknikk, Kruse Smith og flere med lærerike foredrag. I tillegg legger vi opp til paneldebatt der alle deltakere på konferansen får delta i diskusjonen.

Målgruppe

 • bygg og anlegg
 • olje og gass
 • energi og telekom
 • Foreslå kandidater til årets HMS-pris

  Vi ønsker å hedre en person eller bedrift som har utmerket seg når det gjelder sikkert arbeid i høyden med Høydekonferansen HMS-pris.

  Dersom du har et godt forslag til hvem som bør nomineres tar programkomiteen for Høydekonferansen tar i mot forslag. Send ditt forslag med begrunnelse til [email protected].

  Juryen for Høydekonferansens HMS-pris består av medlemmene i programkomitéen for konferansen.

  Prisen deles ut av en representant fra Standard Norge.

  Tidligere vinnere

  • I 2017var det Finn Gunnar Jacobsen fra Aak Safety som mottok prisen, les intervju her.
  • I 2016 var det Arbeidstilsynet v/Arne Valaker mottok prisen, se tekst her.
  • I 2015 var det SOFT som mottok prisen, se videointervju her.
  • I 2014 var det Ragnar Vidum som mottok prisen, se tekst her.
  • Bli med på årets Høydekonferanse!

   Les mer om Høydekonferansen 2018.

Powered by Labrador CMS