Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Samler global kompetanse i jobben mot korrupsjon

Publisert

Forrige fredag ble den nye anti-korrupsjonsstandarden lansert i Norge. Denne skal løfte frem og integrere anti-korrupsjonsarbeid i de norske bedrifter.

Det gjøres mye godt arbeid på området både nasjonalt og internasjonalt, men gjennom denne internasjonale standarden samles beste praksis fra alle hold.

– Vi løfter nivået, som man så harmoniserer og gir ut som en felles global standard som alle kan forholde seg til, forteller administrerende direktør Jacob Mehus.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

For første gang kan man integrere anti-korrupsjonsarbeid i eksisterende ledelsessystemer og det er mulig å sertifisere seg i forhold til den nye standarden. På denne måten blir antikorrupsjonsarbeid ikke noe eget eller noe som er på siden av ledelsessystemet i en virksomhet.

Fungerer overalt

Standarden er beregnet for å fungere i alle virksomheter, små og store, offentlige og private, lokale, nasjonale og internasjonale, hvor den lar seg integrere i allerede etablerte ledelsessystemer i bedriften.

Standardens innhold er utarbeidet av eksperter, men Standard Norge kan hjelpe din bedrift med å fasilitere standardiseringsprosessen gjennom lanseringer, presentasjon, kurs og opplæring.

Følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS