Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

Samler global kompetanse i jobben mot korrupsjon

Publisert

Forrige fredag ble den nye anti-korrupsjonsstandarden lansert i Norge. Denne skal løfte frem og integrere anti-korrupsjonsarbeid i de norske bedrifter.

Det gjøres mye godt arbeid på området både nasjonalt og internasjonalt, men gjennom denne internasjonale standarden samles beste praksis fra alle hold.

– Vi løfter nivået, som man så harmoniserer og gir ut som en felles global standard som alle kan forholde seg til, forteller administrerende direktør Jacob Mehus.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

For første gang kan man integrere anti-korrupsjonsarbeid i eksisterende ledelsessystemer og det er mulig å sertifisere seg i forhold til den nye standarden. På denne måten blir antikorrupsjonsarbeid ikke noe eget eller noe som er på siden av ledelsessystemet i en virksomhet.

Fungerer overalt

Standarden er beregnet for å fungere i alle virksomheter, små og store, offentlige og private, lokale, nasjonale og internasjonale, hvor den lar seg integrere i allerede etablerte ledelsessystemer i bedriften.

Standardens innhold er utarbeidet av eksperter, men Standard Norge kan hjelpe din bedrift med å fasilitere standardiseringsprosessen gjennom lanseringer, presentasjon, kurs og opplæring.

Følg oss på Facebook