AOF Norge

AOF Norge

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Antall dødsulykker mer enn halvert på to år i Norge

Publisert

I år er det 40 år siden vi fikk arbeidsmiljøloven.  Fredag 28. april markerte AOF og LO ”verdensdagen for HMS ” - også kalt ILO-dagen - med en konferanse hvor fokus var hvordan forbedre arbeidsmiljø og sikkerhet  i Norge, for å unngå dødsfall og ulykker på arbeidsplassen.

Nullvisjon på dødsulykker

En av foredragsholderne var regiondirektør Borghild Lekve fra Arbeidstilsynet. Hun presenterte ferske tall som viser  at det har vært en betraktelig nedgang i antall dødelige ulykker i Norge de tre siste årene. I 2016 ble det rapportert inn at 25 omkom på landbaserte arbeidsplasser. Bare to år før var det rapportert inn 61 dødsulykker i Norge. Det vil si en nedgang på hele 59 %.

- Det har vært en gradvis nedgang de siste tre årene. Jeg håper virkelig ikke dette er en tilfeldighet og tror at dette er resultat av at virksomhetene jobber veldig målbevisst med HMS, fortalte Lekve. - Uansett, 25 dødsulykker er 25 for mange. Målet er null dødsulykker.

Lekve forklarer at målbildet handler om å redusere dødsulykker, skader og sykdom. - Vi har et målbilde for 2025 om at antall dødsulykker skal være på null.

Regiondirektør Borghild Lekve ved Arbeidstilsynet
Regiondirektør Borghild Lekve ved Arbeidstilsynet

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Få inn HMS-opplæring i skolen

Til tross for nedgangen, er det dessverre fortsatt unge menn under 25 år som er den mest utsatte gruppen for ulykker og dødsfall på arbeidsplassen. Dette hadde et naturlig fokus på ILO-dagen hvor blant annet foredragsholder og  ungdomssekretær i El- og IT-forbundet, Dagfinn Svanøe pekte på at det er for lite opplæring og fokus på HMS i utdanningssystemet.

- HMS-opplæring skjer i veldig stor grad hos virksomhetene. Det får meg til å tenke; hvorfor skjer opplæringen først når du kommer til virksomheten og ikke tidligere?, spurte Svanøe deltagerne.

Om man øker HMS-kompetansen i skolene vil man få kull med større andel lærlinger og arbeidstagere med en høyere HMS-kompetanse enn de forrigegående. Og over noen få årskull, vil vi gi HMS-kompetansen et kollektivt løft i mange virksomheter.

Lekve fra Arbeidstilsynet mener at det også er essensielt at arbeidsgiverne selv tar ansvar for HMS. - Vi er opptatte av at arbeidsgivere skal ta sitt ansvar og det må derfor være legitimt for unge arbeidstagere å si at jeg trenger mer opplæring, mener Lekve. - Det er ofte slik at unge er redde for å si ”jeg er usikker på dette, jeg trenger mer opplæring”, eller ”kan du forklare dette en gang til”. Det er viktig at arbeidsgivere tar sitt opplæringsansvar på alvor. Når vi analyserer dødsulykker, ser vi at opplæring er noe av det som ofte har sviktet.

Følg oss på Facebook

ILO-dagen er viktig for å forebygge skader  på arbeidsplassen

Lekve forklarer videre at arrangementer som ILO-dagen er vesentlig for å fremme HMS i arbeidslivet. ILO-dagen har blitt arrangert på ”verdensdagen for HMS” siden 2003.

Ifølge daglig leder i AOF Norge, Tove Johansen, handler ILO dagen om HMS på arbeidsplassen verden over. - Selv om Norge ligger langt fremme med å jobbe med temaet, har vi fortsatt mye ugjort.

Daglig leder Tove Johansen ved AOF Norge
Daglig leder Tove Johansen ved AOF Norge

[caption id="attachment_29651" align="alignnone" width="300"] Daglig leder Tove Johansen ved AOF Norge[/caption]

Hun forteller at helse, miljø og sikkerhet er utrolig viktig for hele fagbevegelsen og AOF, fordi det handler om sikkerhet, trygghet og livet til folk på arbeidsplassen. – Veldig ofte handler det om at de som er ansatte ikke kan språket eller er opplærte i HMS. Det er her vi kommer inn og har et oppdrag! Jo mer utdanning du har og jo mer praksis du har fått, jo mindre sjanse er det at du ender opp i en ulykke!

Powered by Labrador CMS