AOF Norge

AOF Norge

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Er dere klare for å få arbeidstilsynet på besøk?

Publisert

Nå gjelder det å ha orden på opplæring og sikkerhetsvurdering av arbeid i høyden, sier fagansvarlig for HMS området i AOF Norge Torgrim Kokaas.

Ellers risikerer du at det svir i form av pålegg, stenging og/eller på pungen.

Arbeidstilsynets inspektører gjennomfører i ukene 22 og 23 en besøksrunde i form av tilsyn på byggeplasser over hele landet og de vil ha et spesielt fokus på å kontrollere at arbeid i høyden foregår på en lovlig og sikker måte.

Virksomhetene som bryter regelverket kan regne med strenge reaksjoner, og gebyr for brudd på sikkerhetsbestemmelser om arbeid i høyden vil normalt være minst 50 000 kroner med en øvre grense på 1,4 millioner kroner.

Skadepotensialet er sentralt når Arbeidstilsynet vurderer størrelsen på gebyret, tidligere reaksjoner for lignende forhold er skjerpende.

Pålegg om f.eks. opplæring, utarbeidelse av rutiner og eventuell stenging av arbeidsplassen er også tiltak arbeidstilsynets inspektører kan benytte.

Manglende eller mangelfull opplæring er en av hovedgrunnene til fallskader som er en av de hyppigste årsakene til ulykker, skader og død i arbeidslivet sier Kokaas.

Et skjerpet regelverk fra 01.01.2016 og større fokus har hatt effekt, men fortsatt er det store mangler når det gjelder kompetanse og gode rutiner på arbeid i høyden.

I 2016 kontrollerte Arbeidstilsynet nesten 3 500 virksomheter i bygge- og anleggsbransjen og over 500 fikk arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse.

De aller fleste på grunn av farlig arbeid i høyden.

Noen tips før du får besøk:

 • Sørg for dokumentert opplæring av enhver som skal arbeide i høyden (tak, stillas, lift mm)
 • Still krav til dokumentert kvalitet fra kursleverandørene
 • Sørg for gode og dokumenterte sikkerhetsrutiner
 • Sørg for dokumentasjon på at «vi gjør som vi sier»
 • ---------------------------------------------

  Fakta om overtredelsesgebyr:

  Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr ved kritikkverdige forhold og alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og forskrifter.

  Gebyrene varierer i størrelse etter blant annet alvorlighetsgrad, virksomhetens økonomi og om det er gjentatte brudd. Gebyrene har en øvre grense på 15 G (ca 1 400 000 kroner).

  ---------------------------------------------

Powered by Labrador CMS