AOF Norge

AOF Norge

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Hvordan unngå dødsfall, skader og ulykker i arbeidslivet?

Publisert

Mange ulykker og skader skjer i forbindelse med bruk av arbeidsutstyr som kan innebære en risiko. Derfor krever regelverket at det skal gis opplæring før brukeren igangsetter arbeidet med slikt utstyr.

Det man ønsker seg er dyktige og motiverte arbeidstakere, som ofte er et resultat av investeringer i ryddige arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet. Man skal trives, ha en meningsfull arbeidsdag og komme like hel og frisk hjem fra jobben som når man reiste til arbeidet.

Derfor handler det om å unngå skader, ulykker, mistrivsel, samt unødig fravær. Og i stedet skape arbeidsplasser med trivsel og samhold hvor man kan dyrke faglig og personlig utvikling, høy produksjon og god lønnsomhet.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Det er lettere å forebygge enn å reparere

En vei til målet er å investere smart i sine ansatte. Det er alltid lettere å forebygge enn å reparere, og det mest virkningsfulle forebyggende tiltaket er opplæring. – Arbeidstilsynets tall og register over alvorlige skader i arbeidslivet viser at manglende eller mangelfull sikkerhetsopplæring er årsak til mange dødsfall, ulykker og skader, sier fagansvarlig for HMS, Torgrim Kokaas i AOF Norge. – Jeg kan ikke understreke sterkt nok hvor viktig denne opplæring er.

HMS Fagansvarlig, Torgrim Kokaas i AOF Norge
HMS Fagansvarlig, Torgrim Kokaas i AOF Norge

Sertifisert sikkerhetsopplæring kreves av enhver som skal kunne føre truck-, maskin og/eller kraner, og kan bare tas hos en sertifisert opplæringsbedrift.

AOF Norge, som er veldig opptatt av kvalitet på sine kurs- og opplæringstilbud, er sertifisert opplæringsbedrift og har tatt dette på grundig alvor. De har satt sammen fellesmodul 1.1, en obligatorisk og grunnleggende opplæring for en hver som ønsker å bli godkjent truck-, maskin og/eller kranfører, som må gjennomføres før man kan starte på resten av opplæringen.

 • Klikk her for å lese mer om kurset.
 • Opplæringsplanen som ligger til grunn skal brukes av alle sertifiserte opplæringsvirksomheter og beskriver et minimum av de kunnskaper og ferdigheter som kreves for bruk av arbeidsutstyr i hht. regelverket.

  Siden de hyppigste døds- og ulykkesårsakene er fall, klemskader og støt/treff av gjenstand, er fokus i opplæringen på praktisk risikovurdering, bruk av personlig verneutstyr og sikker bruk av arbeidsutstyr sentralt. Man deler inn opplæringen i dokumentert opplæring for farlig utstyr som eksempelvis bruk av personløfter, kjedesag og spikerpistol, samt sertifisert sikkerhetsopplæring for særlig farlig utstyr.

  Tilrettelagt for lett læring

  I denne unike kursvarianten går man derfor ut over minimumskravene og kombinerer det beste fra spillefilm og e-læring. I kurset følger man Henrik og de andre i firmaet gjennom arbeidsdager med mange utfordringer og erfarer at kunnskap og kompetanse er viktig for en sikker, god og trivelig arbeidsplass.

  Kurset forteller historier på en spennende og engasjerende måte, samtidig som man får testet sine kunnskaper underveis og avslutter med en prøve. Lisensen varer i et år så man står fritt til å ta det fram og bruke det til oppfriskning.

  Kurs for polakker?

  Kurset tar også for seg tematikken hvor en svært høy prosent utenlandske arbeidstakere dør eller skades i norsk arbeidsliv. Kurset er slik tilpasset utenlandske førere som trenger "restopplæring" knyttet til norske forhold og tilbys med norsk og engelsk tekst.

  – Vi er fleksible og har også tekstet kurset på andre språk ved behov, legger Kokaas til.

  AOF Norge har en svært lang historie som voksenpedagogisk opplæringsaktør, i tillegg til mange tiår med HMS faglig kompetanse og erfaring. Med det som utgangspunkt oppfordrer Kokaas alle bedriftsledere:

  - Tenk kvalitet når du velger opplæring!

  Følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS