AOF Norge

AOF Norge

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Fag- og studiested-ansvarlig Fagskolen AOF Norge, Camilla Lunde med  Hilde Moshølen i AOF, kompetanserådgiver for Oslo, Akershus og innlandet
Fag- og studiested-ansvarlig Fagskolen AOF Norge, Camilla Lunde med Hilde Moshølen i AOF, kompetanserådgiver for Oslo, Akershus og innlandet

Sikkerhet på arbeidsplassen er viktig

Publisert

– Noe av det som er viktig for AOF er å øke kunnskapen om hva som foregår innen helse-, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Uten kunnskap er det vanskelig å forbedre situasjonen, sier fag- og studiestedansvarlig for Fagskolen AOF Norge, Camilla Lunde.

Med dette som målsetting arrangerte AOF nylig den første av flere HMS faglige lunsjer.

Temaene var status og utfordringer i dagens arbeidsliv, samt viktigheten av god kompetanse som et konkurransefortrinn for seriøse virksomheter.

– Det er et flytende arbeidsliv i dag, og derfor er det viktig med kompetanse.

Vi vil arrangere lunsjer, hvor vi snakker fag og øker både bevissthet og kunnskap blant deltakerne. Dette er et av AOFs bidrag til å sikre arbeidstakerne og skape et god HMS arbeid i arbeidslivet, fortsetter hun.

Arbeidsmiljø og helse

Det var Berit Bakke fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) som åpnet denne faglunsjen med å presentere «Faktaboka om arbeidsmiljø og helse 2018». Boken viser forskning og statistikk fra norsk arbeidsliv, som gir innsikt i hvordan det står til med sikkerhet og helse, og sammenhengen mellom disse faktorene. Etter en kort pause holdt journalist og forfatter, Torgny Hasås, et foredrag basert på boken han har vært medforfatter til, «Det mørke arbeidsliv».

Som tittelen avslører dreier det seg om arbeidslivskriminalitet, som menneskehandel og sosial dumping.

– I dag var det viktigste budskapet at til tross for hvor ulike bransjene er, så må de håndtere flere av de samme utfordringene. Vi hadde representanter til stede fra alt fra politiet til bygg og anlegg, et bredt spekter av yrker, sier Lunde.

Positive resultater

Hilde Moshølen i AOF, kompetanserådgiver for Oslo, Akershus og innlandet, ønsker å utdype hvordan arbeidsmiljøloven og dens bestemmelser kan gi både arbeidsgiver og arbeidstaker et godt arbeidsmiljø, god sikkerhet og bedre lønnsomhet.

– HMS handler om et godt helse- og miljø og sikkerhetsarbeid i virksomhetene.

Arbeidsgiver har et ansvar for at arbeidstakernes hverdag på jobb er trygg, og at virksomheten følger arbeidsmiljøloven. For mange arbeidsgivere blir det litt «ork», fordi det handler det om lovpålagte krav og at man ikke ser den praktiske nytteverdien. Derfor er det viktig å snu holdningene, og se de positive resultatene et godt HMS arbeid kan gi, påpeker Hilde.

Kompetanserådgiveren trekker frem at bedriften vil få et godt rykte, noe som gjør arbeidsplassen attraktiv hos dyktige arbeidssøkere. God utdanning og opplæring i henhold til sertifiseringer er lønnsomt for bedriften, og gir god økonomi. Det samme gjør gode styringssystemer, avvikshåndtering og jevn oppfølging fra ledelsen.

Lavere risiko

– Når du som arbeidsgiver sørger for et trygt arbeidsmiljø øker sjansen for at du får fagpersoner, som er mer stabile. I tillegg vil arbeidstakere som trives utføre en bedre jobb. Med kravene dekket er risikoen lavere for mennesker, for maskiner og materiell. Ikke minst vil fagfolk med riktig kompetanse spare en leder for mye tid, siden lederen kan overlate flere oppgaver til folk med riktig kompetanse, fortsetter hun.

Det har også hendt at sviktende sikkerhet har skapt problemer ved oppfyllelse av ulike kontrakter, for eksempel innen bygg og anlegg. Når folk gjør feil eller skader seg tar oppdraget lenger tid, og virksomheten risikerer bøter samt å ende opp i rettssystemet. Verdien av et omdømmetap kan også bli merkbar. Det ligger en verdi i at folk har riktig opplæring og kjenner utstyret sitt.

Ulike sertifiseringer

– Det er i tillegg viktig å se de økonomiske besparelsene man gjør ved å få ned sykefraværet.

Det er ofte en sammenheng mellom et godt arbeidsmiljø, en sikker arbeidsplass og færre skader, påpeker Hilde.

AOF er sertifisert opplæringsvirksomhet og gjennomfører både sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring på alle typer arbeidsutstyr. I tillegg til HMS kurs for ledere, arbeidsgivere og verneombud, både lovpålagte kurs og ulike temakurs.

– Vi har drevet med HMS-opplæring siden tidlig på 1970-tallet. Det har vært en viktig del av vår virksomhet også begrunnet i vårt samfunnsansvar.

I disse dager merker vi en økende pågang på HMS-kurs, noe som gleder oss, avslutter hun.

Tekst og foto: Gry Hartvigsen

Powered by Labrador CMS