AOF Norge

AOF Norge

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

- Vi sørger for at verneombud sitter stødigere i stolen

Publisert

Verneombudet er det grunnleggende leddet i vernetjenesten. §6-2 i Arbeidsmiljøloven og § 2-2 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning utdyper verneombudets oppgaver og medvirkning.

Verneombudets oppgaver går først og fremst ut på å se til at lovens krav til arbeidsmiljøet blir oppfylt. Det er imidlertid arbeidsgiveren som skal sørge for at disse kravene blir oppfylt, men de aller fleste som tar på seg slike verv behøver kompetansepåfyll med tanke på hvordan utøve vervet.

Ifølge Fagansvarlig Arbeidsmiljø, Hanne-Sofie Myrlie i Studieforbundet AOF Norge er Arbeidsmiljøskolen helt essensiell. – Den har eksistert i over 20 år og har allerede har sendt flere tusen verneombud og hovedverneombud tryggere tilbake til arbeidsplassene sine.

Arbeidsmiljøskolen gir den enkelte arbeidstaker verktøy og kunnskaper som helt kan konkret kan brukes i innsatsen for å bedre arbeidsmiljøet i bedriftene. Arbeidsmiljøskolen bidrar til å utvikle og styrke helhetsforståelsen av sammenhenger i HMS-arbeidet på arbeidsplassene.

Se hele intervjuet med Hanne-Sofie Myrlie i filmen over.

Powered by Labrador CMS