AOF Norge

AOF Norge

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Unge i arbeidsmarkedet rammes hardest av arbeidskriminalitet og trakassering

Publisert

Ifølge Tove Johansen som er daglig leder for AOF Norge er det viktig med fokus på disse temaene ettersom mye tyder på at vi har et tøffere arbeidsmarked i vente.

Mange er midlertidige ansatte, men få ønsker å være det

I følge tall fra SSB var det i fjor 214 000 midlertidig ansatte i Norge, dette var 18 000 flere enn året før. Midlertidig ansettelse er vanligst for dem under 30 år. Derimot ønsket nær 60 prosent av de som var midlertidig ansatt i 2016 en fast jobb.

Grunn til bekymring

Foredragsholder Pål Henrik Spjelkavik fra LO synes fremtiden på mange måter ser lys ut og liker å tenke på at ting går framover, men innrømmer at han også er bekymret. - Synkende organisasjonsgrad blant unge og høy arbeidsledighet er virkelig alvorlig. Vi merker blant enkelte arbeidsgivere en kynisk måte å lage arbeidskontrakter på, hvor de gjør det best mulig for seg selv og kjipest mulig for arbeidstakeren, det er trender som skremmer meg.

Vanskelig å varsle når man har en løsere tilknytting til arbeidslivet

Pål Henrik Spjelkavik fra LO var tilstede på ILO-dagen. Foto: enerWE
Pål Henrik Spjelkavik fra LO var tilstede på ILO-dagen. Foto: enerWE

Når du har en løsere tilknytting til arbeidslivet, er det vanskeligere å varsle om ukultur og kriminelle handlinger på arbeidsplassen. Om du er ansatt på en 0-timers kontrakt, for eksempel ved å være ringevikar, ønsker du ikke å stikke deg fram som «en bråkmaker» eller «skape trøbbel» for sjefen om vil du bli oppringt. I en slik situasjon vil man prøve å være lydig og gjøre alt man kan for å bli oppringt, og dette er ikke et godt utgangspunkt for varslere.

Johansen fra AOF mener dette også gjelder arbeidsledige. - Det er mange unge som faller utenfor arbeidslivet. Er du arbeidsledig er det enklere å godta dårlige arbeidsvilkår og kontrakter fordi du er villig til å strekke deg langt for å komme deg inn i arbeidslivet. I tillegg er mange uvitende til hvilke rettigheter de har.

Spjelkavik ser klare trekk på at arbeidsmarkedet de siste fem årene har utviklet seg i en retning hvor midlertidig arbeidskraft stadig blir vanligere, men ser likevel lyst på fremtiden. - Jeg liker å tenke positivt på fremtiden, de fleste unge koser seg på jobb og er ikke usatt for dårlig HMS, og det tror jeg vi skal få til i fremtiden også.

Hva kan unge gjøre for å varsle om urimelige arbeidsforhold?

Her er et par tips til unge i arbeidslivet fra Pål Henrik Spjelkavik:

• Organiser dere! Logg in på LO.no og bli medlem med en gang!

• Viktig å stå på kravene – Et gammelt ordtak, men fortsatt like viktig.

• Pass på og undersøk om at det et er gode rutiner i bedriften.

• Om du avdekker kritikkverdige forhold, gå varsomt frem i starten, si ifra til arbeidsgiver, om det er rom for det.

Let’s make arbeidslivet «great» again

På markeringen av ILO-dagen holdt Bjørn Marhaug, koordinator for A-krim senteret i Oslo, innlegg. A-krim senteret og regjeringen satser stort for å minske arbeidskriminaliteten i Norge, eller som Marhaug selv innledet sitt foredrag; «Let’s make arbeidslivet great again». Et av målene til den nye satsingen er at arbeidstakere skal være i stand til å ivareta sine rettigheter og oppfylle sine plikter, påpeker Marhaug.

På ILO-dagen kom det frem at mange unge jobber under midlertidige kontrakter, har lav organisasjonsgrad og stillinger med lave eller ingen krav til fagkunnskap og språk, dette er også områder hvor det er en høyere forekomst av arbeidskriminalitet, forteller Marhaug.

A-krim senteret er avhengige at vi alle bidrar i kampen mot arbeidskriminalitet – ved først å fremst å unngå slike arbeidskriminelle virksomheter, men også rapportere dem når man først kommer over dem. På den måten blir det enklere for myndighetene å spore og stanse de kriminelle aktørene.

Her er Bjørn Marhaugs tips til hva vi alle kan gjøre for å unngå kriminelle aktører.

Tips fra A-krim til hvordan du kan unngå å arbeidskriminelle virksomheter

• Vit hvem du gjør avtaler med.

På markeringen av ILO-dagen holdt Bjørn Marhaug, koordinator for A-krim senteret i Oslo, innlegg. Foto: enerWE
På markeringen av ILO-dagen holdt Bjørn Marhaug, koordinator for A-krim senteret i Oslo, innlegg. Foto: enerWE

• Kontroller at virksomheten er registrert i offentlige registre mv.

• Vit hvem som utfører arbeidet.

• Er det samsvar mellom det som står i kontrakten og det som faktisk skjer der arbeidet utføres.

• Vit hvem du betaler til.

• Kommer regningen fra det firmaet du skrev avtale med?

• Er det virksomhetens kontonummer du betaler til?

Vi må ta vare på ungdommen!

Ungdommen er morgendagens arbeidstakere, og det at de får en god start på sitt arbeidsliv er viktig. Vi må unngå at unge får en dårlig start som kan gi konsekvenser for resten av deres yrkesliv. Vi må ta vare på ungdommen!

Hva gjør AOF for unge arbeidstakere?

-Vi engasjerer oss i lærlinger; det er et samfunnsoppdrag vi har tatt på oss - å lære opp lærlinger, forteller AOF-lederen. - Arbeidslivet består i stor grad av små og mellomstore bedrifter, veldig mange av disse har ikke har ressurser til å ivareta lærlinger. Det mangler også lærlingplasser, med den konsekvens at mange dropper ut av skolen. Vi hjelper derfor med å finne lærlingsplasser, viser ungdommer at det finnes en karriere innen yrkesfag, samt tilbyr både praktisk opplæring og klasseromsundervisning. De lærlingene som kommer til oss får god opplæring i HMS, rettigheter, samt det å være organisert og vi hjelper dem med å få en god start på karrieren allerede i lærlingstiden sin, legger Johansen til.

AOF samarbeider med LO i forhold til ungdoms-tillitsvalgte, med fokus på hvilke kurs skal de ha og praktisk informasjon. De har et godt opplegg for verneombud og tillitsvalgte, med alle aspekter av HMS på agendaen i tillegg til egen fagskole for HMS.

På deres HMS-kurs er arbeidskriminalitet, rettigheter, sosial dumping og varsling en viktig del av pensum, da dette regnes som viktige tema å være informert om i arbeidslivet. Kursdeltakere får god innføring i hvordan man kan avdekke, håndtere og varsle om urimelige arbeidsforhold.

Les mer om AOF sine kurs på www.aof.no

Tove Johansen som er daglig leder for AOF Norge holdt foredrag på ILO-Dagen. Foto: enerWE
Tove Johansen som er daglig leder for AOF Norge holdt foredrag på ILO-Dagen. Foto: enerWE
AOF har mye å tilby av kurs innen HMS Foto: enerWE
AOF har mye å tilby av kurs innen HMS Foto: enerWE
Powered by Labrador CMS