AOF Norge

AOF Norge

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Viktig med god opplæring etter valg av nytt verneombud i bedriften

Publisert

I løpet av februar måned foretas valg av verneombud i mange bedrifter rundt om i landet. Da gjelder det å velge riktig person for jobben. I følge arbeidsmiljøloven er verneombudets rolle å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Denne personen skal nødvendigvis hjelpe til i vanskelig situasjoner mellom medarbeidere og ledelse og varsle om brudd på arbeidsmiljøloven finner sted.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Man forstår viktigheten av god og riktig opplæring av verneombudet. AOFs Kompetanserådgiver i Østfold, Jan Henning Knutsen, understreker derfor at det er essensielt at man har folk med god og bred bakgrunn for å gi verneombudet den kompetansen de trenger, både for at bedriften og de ansatte skal ha nytte av HMS-opplæringen. Kursene skal sette fokus på hva som er verneombudets ansvar, oppgaver og plikter, kontra arbeidsgivers ansvar, oppgaver og plikter.

Obligatorisk i følge arbeidsmiljøloven

I følge arbeidsmiljøloven er opplæringen obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. I bedrifter hvor det er spesielle risikoforhold, kan også andre pålegges å ta denne opplæringen og i følge foreskriftene skal det skje så fort som mulig.

Kompetanserådgiver Jan Henning Knutsen
Kompetanserådgiver Jan Henning Knutsen

- AOF har 40 års erfaring innen dette området og med de krav vi stiller til våre veilederne, både i forhold til praktisk og teoretisk bakgrunn for å gjennomføre disse kursene, har vi et veldig godt grunnlag, legger Knutsen til.

Følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS