LRA Safety

LRA Safety

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Effektiviserer oppdrag ved bruk av droner

Publisert

Kjenner du reglene?

Jon Sveinung Storvollen jobber som klatrer, automatiseringsingeniør og prosjektleder for flere store prosjekter i Langset Rope Access.  

Han forteller at LRA har flere sertifiserte operatører.

- Fordelen ved å bruke droner i forkant av inspeksjoner er at man kan kartlegge struktur, feil og mangler i forkant av et klatreoppdrag, forklarer Storvollen.

- Det gjør at arbeidssituasjonen for oss som klatrere blir tryggere. Hvis det for eksempel er skade på struktur, korrosjon eller løse gjenstander, kan man avdekke dette i forkant, for å sjekke hvor det er trygt å gå opp. Det effektiviserer også oppdraget til klatrerne da de under droneinspeksjon kan avdekke feil og mangler. 

  • Les også: Satser på drone og live stream-video til inspeksjonsoppdrag (Langset Rope Access)
  • Det har oppstått flere risikofylte situasjoner der uautoriserte personer har brukt drone til inspeksjon. 

    - Sikkerhetsutfordringen ved bruk av drone kan være hvis man for eksempel filmer over folkemasser, og dronen faller ned.

    LRA kan snart tilby kursing i bruk av drone. 

    - Dette er spesielt viktig ettersom at Luftfartsverket 1. januar 2016 innførte ny regulering om at alle skal ha nødvendig sertifisering for å kunne fly droner, avslutter Storvollen.

Powered by Labrador CMS