Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

 • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
 • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Ny ISO-standard for arbeidsmiljø kommer i 2017

Publisert

Da den nye standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001, var på avstemming før sommeren stemte flere land «nei» og det kom inn ca. 3 000 høringsuttalelser.Standardiseringskomiteen som har ansvaret for standarden besluttet derfor at den måtte sendes på ny høring. ISO 45001 som etter planen skulle komme i 2016 blir derfor ikke klar før 2017.

I avstemmingen på forslaget til standarden stemte 40 land «ja» og så mange som 16 land stemte «nei». Norge stemte «ja med kommentarer». Fordi det kom inn så mange kommentarer og fordi nesten 30 % av landene stemte «nei» besluttet komiteen å sende standarden ut på ny høring. Forslaget vil da få betegnelsen ISO/DIS2 45001.

Punkter det må jobbes mer med før ISO 45001 kan lanseres:

 • Kravene må formuleres slik at de er forståelige og standarden må bli et egnet hjelpemiddel for alle typer virksomheter, uavhengig av størrelse og bransje
 • Merknader må formuleres slik at disse ikke inneholder krav
 • Samordningen mellom ISO 45001 med ISO 14001 (miljøstyring) må bli bedre
 • Det må ryddes opp i definisjonen av termer og hvordan termene brukes i teksten
 • Punktet om deltakelse og konsultasjon må bearbeides
 • Strukturen i punktet om planlegging må forbedres
 • Standarden må bli tydeligere på at den stiller krav til ledelsessystem for arbeidsmiljø, ikke tekniske krav til arbeidsmiljø.
 • Standardiseringskomiteen bak standarden, ISO/PC 283, møtes igjen i november for å utarbeide et nytt forslag til standard. Det forventes at nytt forslag sendes på høring i februar/mars 2017. Opprinnelig plan var at ISO 45001 skulle bli utgitt i løpet av 2016. Nytt tidspunkt for utgivelse blir tidligst juni 2017.

  Konferanse om ISO 45001

  Standard Online hadde allerede satt opp en konferanse som skulle omhandle ISO 45001 høsten 2016. Denne skulle ta utgangspunkt i forslaget som etter planen skulle foreligge i sommer, og gjøre deltakerne forberedt på kravene i den nye standarden. «Siden det fremdeles jobbes med innholdet i standarden, og det hadde kommet inn så mange kommentarer, så mente vi at det ikke var hensiktsmessig å holde denne konferansen nå» sier kursansvarlig i Standard Online, Hanne Grete Mosand. «Vi venter derfor heller til det neste forslaget til ISO 45001 foreligger og vi vet mer sikkert hva som blir innholdet i standarden. Konferansen utsettes derfor til mars 2017 og vi følger spent med på arbeidet med standarden».

  Lær mer om den nye standarden for arbeidsmiljø ISO 45001 på Standard Norges fagsider

  Meld deg på konferansen om arbeidsmiljøstandarden ISO 45001 i mars 2017

Powered by Labrador CMS