Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Ny standard for arbeidsmiljø på høring

Publisert

Gratis frokostmøte 7.april.

Standard Norge inviterer til frokostmøte 7. april om ISOs forslag til en ny standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, som nå er på høring.

Forslaget til standard for styringssystemer for arbeidsmiljø, ISO/DIS 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use, vil være på høring fram til 21. april. Dette er en helt ny standard i ISO-sammenheng, men den bygger på den britiske standarden OHSAS 18001 som er utgitt på norsk i Norge.

Powered by Labrador CMS