Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Standard Online skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi tilbyr et bredt spekter av norske, utenlandske og internasjonale standarder blant annet fra NS, ISO, NEK, IEC, NORSOK, ASTM, ASME, API, IEEE, BSI, NFPA, AiAG, CSA, AGA, AWS, ACI, CFR, NACE, MSS, ASCE og AS.

Annonsørinnhold:

Ny standard for arbeidsmiljø på høring

Publisert

Gratis frokostmøte 7.april.

Standard Norge inviterer til frokostmøte 7. april om ISOs forslag til en ny standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, som nå er på høring.

Forslaget til standard for styringssystemer for arbeidsmiljø, ISO/DIS 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use, vil være på høring fram til 21. april. Dette er en helt ny standard i ISO-sammenheng, men den bygger på den britiske standarden OHSAS 18001 som er utgitt på norsk i Norge.