Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Følg med, eller bli utkonkurrert

Publisert

Bransjen må kjenne sin besøkelsestid.

Elektroteknisk bransje bør kjenne sin besøkelsestid, melder Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). I april reiser standardiseringsorganisasjonen landet rundt for å diskutere den nye, internasjonale sertifiseringsordningen for personell som håndterer elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. Målet er å øke sikkerheten og redusere antall ulykker.

Med stadig mer samarbeid og flyt av arbeidskraft på tvers av landegrensene er internasjonale standarder viktigere enn noensinne, sier fagsjef Arild Røed i NEK.

Tilfredsstiller norske krav

For første gang er det lansert en internasjonal kompetansesertifisering for personer som skal jobbe i eksplosjonsfarlige områder – IECEx CoPC (Certificate of Personnel Competence Scheme). Hensikten er å kvalitetssikre et høyt nivå på personell på tvers av landegrensene. En enhetlig standard for alt personell uavhengig av bedrifter og nasjoner skal sørge for helhetlig kvalitet som ivaretar sikkerheten og reduserer antall ulykker.

En slik sertifiseringsordning på et internasjonalt nivå er spennende, sier Trond Liestøl Larsen i DSB,

Slik jeg ser det vil sertifikatet tilfredsstille de krav som DSB setter til dokumentert kompetanse for personell som arbeider i Ex-områder.

Nasjonal konferanse i fire byer

Både International Electrotechnical Commission, (IEC) og Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er på plass på det som blir landets første konferanse med internasjonal sertifiseringsordning for arbeid i eksplosjonsfarlige områder som tema.

Vi ønsker å sette søkelyset på viktigheten av at norske aktører er oppmerksom på et økende krav om kompetansedokumentasjon i norske og internasjonale markeder. Vår spådom er at aktører med manglende kompetanse vil miste viktige kontrakter, sier Røed.

Fra IECEx sitt sekretariat i Australia kommer Mark Amos for å redegjøre for sertifiseringsordningen og trender internasjonalt. DSB vil orientere om kvalifikasjonsforskriften, FEK og dens krav til bruk av kvalifisert personell. En viktig målsetning med konferansen er å gi bransjen detaljert kunnskap om hvilke kompetansekrav som stilles i og utenfor Norge, samt råd om hvordan dette kan oppnås.

Ifølge NEK er sertifiseringsordningen på full fart inn i Norge, og det er allerede mulig å foreta både opplæring og sertifisering i IECEx uten å reise utenlands. Ordningen gir bedrifter et uavhengig bevis på at en person som innehar et IECEx kompetansesertifikat har kunnskap og ferdigheter til å utføre arbeider i henhold til internasjonale Ex-standarder.

Vi har vært heldige og fått tak i noen av de fremste ekspertene på området, så nå er det opp til bransjen å kjenne sin besøkelsestid, avslutter Røed.

Informasjon og konferanseprogram er å finne på NEK`s hjemmeside:

Powered by Labrador CMS