TESS

TESS

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

- Norge trenger et enormt vannkraftløft

Publisert

Overgangen til et lavutslipp-samfunn vil øke etterspørselen etter elektrisk kraft.

Enova-sjefen Nils Kristian Nakstad var klar i sin tale på Enovakonferansen i Trondheim i januar. Overgangen til et lavutslipp-samfunn vil øke etterspørselen etter elektrisk kraft. Han mener dagens kraftoverskudd er forbigående. Innen 2050 trenger Norge mellom 100 og 200TWh i tillegg til dagens årlige vannkraftproduksjon på omtrent 125TWh. Mer vannkraftproduksjon er også tema på nærings- og miljøkonferansen i Vikersundbakken 12. februar.

- Det er denne situasjonen vi tar tak i når vi nå inviterer til nærings- og miljøkonferanse i Vikersund 12. februar. Der skal vi diskutere hvordan vi får mer ut av dagens vannkraftverk, magasiner og vannveier. Samtidig tar vi initiativet til en næringsklynge som blir en arena for kompetanse, teknologi, opprusting og utvikling av vannkraften. Spesielt er vi opptatt av å hente kompetanse og kapasitet fra andre næringsmiljøer. Det kan skape nye næringer og mange arbeidsplasser, forteller daglig leder Erik Jølberg i TESS som er blant initiativtagerne til Kraftsats i Vikersundbakken som konferansen heter.

 • Se mer om Kraftsats i Vikersundbakken her!
 • Svarer næringsministeren

  Jølberg peker samtidig på at dette også blir en oppfølging av invitten til næringsminister Monica Mæland som ifølge Dagsavisen jakter innspill til ny industri. Hun varsler en industrimelding om hva digitalisering, automatisering og grønt skifte betyr for norsk industri.

  – Det handler om å bygge videre på den industritradisjonen Norge har hatt og skape flere arbeidsplasser, sier næringsministeren til Dagsavisen.

  Erik Jølberg viser til at vannkraftbransjen har en langt over hundreårig tradisjon og at nå er det aktuelt hente inn kompetanse og teknologi fra andre næringsmiljøer.

  - På Vikersundkonferansen er det spesielt kompetanse, kapasiteter og teknologi i olje- og gassnæringen som interesserer, forteller Erik Jølberg.

  Vannkraft i posisjon

  Finansminister Siv Jensen, stortingsrepresentant Rasmus Hansson og professor Torger Reve er blant foredragsholderne på Kraftsats i Vikersundbakken der mange av foredragene tar for seg vannkraftens posisjon i et grønt skifte.

  - Alle prognoser forteller at verden trenger mer energi, og Klimaavtalen understreker at verden trenger mer fornybar og grønn energi i energimiksen. Vi mener at ny teknologi og opprusting av eksisterende anlegg, vannveier og magasiner kan øke kraftproduksjonen innenfor dagens strukturer. I tillegg kan kanskje teknologi fra andre næringsmiljøer løfte fram nye naturvennligere løsninger, resonerer Erik Jølberg og inviterer til en spennende nærings- og miljøkonferanse i Vikersundbakken med kraftsats for den grønne vannkraften og av skiflyvere i verdesrekordform.

  • La oss få fart på vannkraften! (Flying Team Vikersund - Reklame)
  • Enorme ubrukte verdier i vannkraft

   Verdien på dagens vannkraftinstallasjoner er anslått til 500 milliarder kroner, hvorav nyere installasjoner representerer 100 milliarder. De eldre installasjonene trenger både opprusting, modernisering og ekstra vedlikehold. Sammen med kartlagte muligheter for utvidelse, kan denne effektiviseringen øke kraftproduksjonen med over 6 TWh, eller nær fem prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge, viser konservative beregninger. For enkelte kraftverk er effektøkningen enorm. Embretsfoss, for eksempel, kan vise til en effektøkning på 55 prosent.

   - Verdien av oppgraderingsarbeidene er anslått til 200-250 milliarder kroner, og vil i tillegg produksjon av mer grønn energi, bety flere tusen nye årsverk. Og det bringer oss nærmere 2-gradersmålet, avslutter Erik Jølberg med en kraftsalve.

Powered by Labrador CMS