TEAM Nordmarka

TEAM Nordmarka arrangerer konferanser i en bred energibransje.

Annonsørinnhold:

4.900 dødsulykker i EU

Publisert

...hvert eneste år.

Dr. Ing. Marco Einhaus fra GB Bau deltar på Høydekonferansen 2014.

I EU har vi 4.900 dødsulykker på arbeidsplassen hvert år, forteller Dr. Ing. Einhaus. Hvordan kan vi lære av hverandre på tvers av landegrensene?

Alle arbeidsgivere som har personer ansatt i Tyskland, må etter tysk lov registrere disse og betale en avgift til et forsikringsselskap som kalles "Berufsgenossenschaften". Et slikt halvstatlig forsikringsselskap har sine spesialiteter som eksempelvis ingeniørtjenester, metall, arbeid i høyden og liknende.

Dr. Ing. Marco Einhaus har ansvaret i DGUV for det som har med arbeid i høyden. Forsikringsselskapene er samlet under en hovedorganisasjon som kalles DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung).

Vi ser at arbeid i tau og personlig verneutstyr benyttes totalt forskjellig i de ulike landene i EU, forteller Dr. Ing. Marco Einhaus. Hva kan vi lære av hverandre?

---

Høydekonferansen er et initiativ fra AAK. Konferansen arrangerer i regi av TEAM Nordmarka AS. Det opplyses om at Ansvarlig redaktør har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.