TEAM Nordmarka

TEAM Nordmarka

TEAM Nordmarka arrangerer konferanser i en bred energibransje.

Annonsørinnhold:

Erfaring med kommunikasjon

Publisert

Håper på påfyll.

Energy Communication Conference er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Konferansen arrangeres i Stavanger den 11. og 12. mars.

Konferansearrangøren legger stor vekt på nettverksbygging før, under, og etter konferansen. I den sammenheng vil lesere på enerWE.no i forkant av konferansen kunne bli bedre kjent med konferansedeltakerne.

Vi har intervjuet Tone K Skartveit (bildet), Funksjonsleder i Cegal Academy. Hun er medlem av programkomitéen for Energy Communication Conference.

Hva er ditt ansvarsområde på jobb?

Min rolle i Cegal er helt ny, og jeg er i ferd med å forme den.

Jeg er ansatt for å lede Cegal`s interne kompetansesenter, Cegal Academy. I tillegg til å sette den tekniske kompetansen i system og sikre kvaliteten på intern opplæring, er Cegal Academy vår kulturskole.

Verdier og kultur er viktig for oss i Cegal, vi jobber mye med å sikre at kulturen vår vokser sammen med oss, og at lederne våre får god trening i det å være leder.

I Cegal er lederskapet distribuert, ikke bare på papiret, men i realiteten.

Hva gjør du på fritiden?

I tillegg til å være mamma for barna våre på 12 og 9 år, kone og venn, er jeg engasjert i FAU på skolen vår.

Som gammel lærer er det godt å ha en så operativ relasjon til skolen. FAU er en flott plass å bli kjent med foreldre, og ikke minst forstå hvilke utfordringer skolen har og hvordan foreldrene kan bidra.

Jeg er glad i teknologi, og særlig teknologi som knytter mennesker sammen. Jeg bruker tid på sosiale medier, og dette engasjementet har skapt mange gode relasjoner.

For ca et år siden ble Stavanger Girl Geek Dinners etablert, og jeg sitter i programkomiteen her og får være med å planlegge arrangementene våre.

Hva er din forventning til Energy Communication Conference?

Jeg har jobbet seks år i operatørselskapet Noreco, og har jobbet mye med krisekommunikasjon i forbindelse med forberedelsene til Noreco's egenopererte brønner. Det er kunnskap jeg setter veldig pris på at jeg har fått tilegne meg, og jeg håper Energy Communication Conference skal gi meg litt påfyll her.

I tillegg ser jeg frem til å møte konferansedeltakerne. Noen kjenner jeg godt fra før, andre er nye ansikter jeg gleder meg til å bli kjent med.

Du treffer Tone K Skartveit og mange flere på Energy Communication Conference 2014.

Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE as har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.

Powered by Labrador CMS