Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Annonsørinnhold:

Fremtidens styringssystem

Publisert

Få et unikt innblikk.

Standardene NS-EN ISO 90001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015 vil være et resultat av omfattende endringer. Standard Online vil i januar 2015 arrangere en konferanse som vil gi deltakerne et unikt innblikk i de nye standardene. Endringene er omfattende og bedrifter vil trenge tid på å tilpasse seg disse. Målet med revisjonen er at det skal bli enklere å etablere integrerte styringssystem.

Tilegning av kunnskap

Etter konferansen skal deltakerne vite hva de må gjøre i forhold til kommende regimer for styringssystemer i egen bedrift. De skal gjøres i stand til å planlegge for innføring av nytt system og kunne informere kollegaer, innbefattet bedriftsledelse, om hvordan de strategisk skal kunne ta i bruk integrert styring og ledelse i virksomheten, særlig i forhold til ekstern informasjon, kundegrupper og konkurransesituasjon.

Nyttig for mange

Konferansen er for alle med en rolle innenfor ledelse, drift eller oppgaver knyttet til styringssystemer. Konferansen vil være nyttig, enten en kommer fra bedrifter og organisasjoner som er sertifiserte eller ikke, likeledes fra privat eller offentlig sektor, fra små eller store bedrifter og organisasjoner, produksjons- eller servicebedrifter osv.

Konferansen arrangeres i Oslo i januar. Mer informasjon og påmelding finner du her.