TEAM Nordmarka

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

HMS-pris

Published

Sikkert arbeid i høyden.

Knutepunkt

Høydekonferansen arrangeres av TEAM Nordmarka AS. Konferansen skal være knutepunktet mellom de ulike miljøene som jobber i høyden.

På Høydekonferansen skal myndigheter, bransjeorganisasjoner, leverandører, kontraktører, operatører og utstyrsleverandører i oljebransjen møtes for å skape god debatt og drive frem gode løsninger.

Flere bransjer

Høydekonferansen skal også bidra til erfaringsoverføring på tvers av bransjer. Oljebransjen, energibransjen og bygg- og anleggsbransjen skal møtes for å dele kunnskap og erfaringer, og hjelpe hverandre til å bli enda bedre når det gjelder sikkert arbeid i høyden.

Høydekonferansens HMS-pris

Høydekonferansens HMS-pris skal tildeles en person eller en bedrift som har utmerket seg når det gjelder sikkert arbeid i høyden. Prisen vil deles ut på Høydekonferansen som arrangeres i Stavanger den 1. og 2. april 2014.

Programkomitéen for Høydekonferansen fungerer som jury. Send ditt kandidatforslag til hms ( at ) hoydekonferansen.no innen den 01.03.2014.

Programkomité og jury

  • Marcus Brevik, Daglig leder, AAK Safety AS
  • Chul Christian Aamodt, Ansvarlig redaktør, enerWE AS
  • Jan Olav Farstad, Statoil, Safe Rig, TPD SSU D&W
  • Magne Beyer, Leder LBO Kurssenter
  • Tore Rønstad, Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk (SOFT)
  • Bjørn M. E. Jacques, CAN AS
  • Det opplyses om at Ansvarlig redaktør har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.