TEAM Nordmarka

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Høyaktuell konferanse

Published

Programmet ikke publisert. Mer enn 40 påmeldte.

Høydekonferansen er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka og AAK. Målsettingen er å sette fokus på sikkerhet ved arbeid i høyden. Konferansen samler aktører fra alle bransjer for å skape en god arena for erfaringsoverføring og læring.

Selv om vi ikke har publisert programmet, har vi allerede fått mer enn 40 påmeldte på konferansen, forteller programkomitéen for Høydekonferansen. I tilllegg har vi allerede syv utstillere. Det er jo helt utrolig.

Programkomiteen kan nå røpe noen av foredragsholderne.

  • Stig Stellberg er Leadership and Compliance Manager i Statoil. Han vil dele erfaringer innen Etterlevelse og lederskap (ofte kalt A-standard i Statoil).
  • Bjørn Maurseth er HSEQ Team Leade i Deep Ocean. Han vil dele praktiske erfaring med risikovurderinger.
  • Tore Rønstad er Leder personell sikring i Soft Sertifisering. Han vil dele sine synspunkter om kvalitetssikring av kurs og kurstilbyder inn mot fallsikring.
  • Axess har en global satsning, og vil dele erfaringer fra arbeid i høyden - Worldwide.
  • Mer detaljer om programmet vil fortløpende publiseres på enerWE.no, og på facebook-siden til arrangementet.

    Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE as har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.