TEAM Nordmarka

TEAM Nordmarka arrangerer konferanser i en bred energibransje.

Annonsørinnhold:

Utøya – Erfaringer fra andre siden

Publisert

Pårørendeerfaring i et beredskapsperspektiv.

Energy Communication Conference arrangeres i Stavanger den 11. og 12. mars. Programkomitéen har invitert Kitty Eide, Informasjonssjef i A/S Norske Shell som foredragsholder.

Eide vil dele sine erfaringer fra kommunikasjon i kriseberedskap. Hennes foredrag har fått tittelen Utøya – Erfaringer fra det å være på «den andre siden» når katastrofen rammer – Pårørendeerfaring i et beredskapsperspektiv.

Da terroren rammet

Eide er utdannet journalist og har arbeidet i Shell siden 2002. Erfaring fra kommunikasjon i beredskap og kriser kom godt med 22.juli 2011, men med totalt motsatt perspektiv. Datteren var på Utøya da terroren rammet.

Programkomitéen for Energy Communication Conference er veldig takknemlige for at Eide ønsker å dele sine erfaringer med konferansedeltakerne.

Workshop

Kommunikasjon i kriseberedskap er så viktig, at vi også har valgt å legge inn en workshop med nettopp dette som tema.

Programkomitéen har  invitert NOR PR til å lede en workshop på Energy Communication Conference med nettopp kommunikasjon i kriseberedskap som tema.

---

Det opplyses om at Ansvarlig redaktør har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS