Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Veiledning om samfunnsansvar.

Publisert

Gratis frokostmøte om ISO 26000.

Standard Norge og Good Business inviterer til gratis frokostmøte om ISO 26000. Gjennom konkrete eksempler, presentert av virksomhetene selv, viser vi fram nytten og potensialet som ligger i ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar.

Fra preik til praksis

Resultatene fra en nordisk undersøkelse om ISO 26000 viser at norske bedrifter ikke benytter standarden i like stor grad som i våre nordiske naboland. Det er stor avstand mellom ambisjoner og praksis. En del av årsaken er at det kan være vanskelig å vite hvordan man skal angripe «elefanten».

En undersøkelse Ukeavisen Ledelse gjorde ved årsskiftet blant sine lesere viste at 72 %  mente samfunnsansvar var relevant/svært relevant, mens bare 44 % hadde kommet i gang med arbeidet.

På frokostmøtet setter vi fokus på praktisk arbeid med samfunnsansvar. Tre virksomheter som er i gang med sitt samfunnsansvarsarbeid, forteller om sine erfaringer med å benytte ISO 26000 og hvordan standarden har hjulpet dem med å gå «fra preik til praksis».

Har du og din virksomhet behov for å komme videre med deres arbeid med samfunnsansvar? Eller trenger dere bare litt inspirasjon på veien?

Klikk her for å lese mer om arrangementet.

Powered by Labrador CMS