Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Standardisering haster, mener Statoil-leder

Publisert

26. april ble det arrangert standardiseringsseminar hos Statoil i samarbeid med Standard Norge og ISO. Seminaret samlet rundt 75 deltagere fra 40 ulike selskaper, universitet og myndigheter fra 6 ulike land.

"Standardiseringsarbeidet haster. Mer enn noen gang trenger vi å oppnå effektiviseringsgevinster."

Dette sier Sturle Bergaas, Vice President, Standardisation & Supply Chain Management i Statoil. Bergaas innledet seminaret i Statoil Business Center, hvor han understreket viktigheten av standardiseringsarbeid for oljeindustrien. Standardisering og forenkling kan bidra til å drive rimeligere, tryggere og mer bærekraftig, i følge Bergaas.

- Dette må prioriteres. Vi må forvente at de respektive fagansvarlige i bedriftene kjenner internasjonale standarder og integrerer dem i den daglige driften. Vi er på full fart fra kostbar skreddersøm til mer effektive industrialiserte standarder hvor det ikke er rom for så mange spesifikke selskapsinterne krav som før.

Standardisering gir økonomisk gevinst

En britisk undersøkelse fra Norsk Standards søsterorganisasjon i Storbritannia viser at nesten 40 prosent av produktivitetsveksten i landet kan tilskrives standarder. Tiden for kostbare skreddersydde løsninger er med andre ord forbi.

Målsettingen på norsk sokkel er å redusere investeringskostnadene med 50 prosent og driftskostnadene med 25 prosent blant annet gjennom å erstatte selskapsspesifikke krav med bransjestandarder. Bruk av felles standarder i petroleumsindustrien framheves både av Norsk olje og gass og Norsk Industri.

Grete Rød i konsulentfirmaet Bain & company, uttaler til Standard Norge at mangel på standardisering kan være en viktig grunn til at oljeindustrien driver ineffektivt og dyrt.

Standardiseringsprosesser må foregå uavhengig av oljeprisnivå og sykluser. Selv om oljeprisen mot formodning skulle stige tilbake til gamle høyder, bør det likevel være fullt trykk på forenkling og standardisering, påpeker Grete Rød.

Les mer om seminaret her.

Powered by Labrador CMS