Iteo

Iteo

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Digital markedsføring i en ny tid

Publisert

En fersk undersøkelse blant norske virksomheter avslører digital umodenhet. Bremses din virksomhet av interne forhold?

Meld deg på gratis seminar i Stavanger for markedsførere og ledere om du har innsett at nye utfordringer ikke løses med utdaterte tilnærminger.

Lav oljepris eller ikke; hele næringslivet og offentlig sektor møter enorme endringer. Teknologiske nyvinninger, arbeidsformer i endring, mer komplekse utfordringer, og nye typer krav og behov gir raske omveltninger. Endringene skjer nærmest i sanntid og påvirker oss alle i en eller annen grad. Iteo og Fifth Ring presenterer deler av løsningen på Forus 7. mars.

Kundene har fornyet seg, virksomheter ikke. Se agenda for spennende seminar her

Kundene har ny adferd. De stoler ikke på selgere, de vil finne svarene selv. De har ikke tålmodighet til å vente, og vil helst ikke snakke med tilbyder før beslutningen nærmest er fattet. Vi stoler på venner og bekjente, ikke selgere, brosjyrer eller blendende nettsider. Paradokset er at mange de siste tiårene har lagd systemer, prosesser og organiseringer som i praksis gjør det vanskeligere å være kunde. Når mistet vi fokus på verdien av kundeopplevelsen?

Trenger du gode grunner til å melde deg på seminar 7. mars? Her er 10

Med digitalisering erstattes unødvendige og kostbare mellomledd. Kunden får det enklere og bedre. Den økonomiske gevinsten kommer ofte til både kjøper og selger. Dette er en fundamental endring som forutsetter at man tar bruker-/kundeperspektivet på alt man gjør. Kundens opplevelse må være det viktigste – uansett om det handler om selvbetjeningsløsninger på nett, eller den nye appen som gjør alt enklere og bedre.

Virksomheter snur seg ikke raskt nok

En fersk undersøkelse utført for konsulentselskapet Inmeta viser at omstillingen går tregt. Kun en av seks norske virksomheter har tatt innover seg digitaliseringens ringvirkninger og iverksatt nødvendige grep. Fellesnevneren for de digitalt flinke er at kundens erfaringer og opplevelser er viktigst, de jobber på tvers av avdelinger med nye typer team, og bruker kundedata og innsikt for å lære og forbedre. Samarbeid utenfor bedriftens vegger er normen. Samme undersøkelser viser at 56 prosent av norske bedrifter har skjønt at mye er på gang, men de bremses av interne forhold. Denne strutsestrategien kan fort vise seg å bli en dyrekjøpt erfaring.

Kom og hør om modellen som gir bedre kundekommunikasjon

Uansett virksomhet og forretningsmodell; kundenes behov må settes i sentrum. Får kundene svarene de søker, på den smarteste måten? Kan man lære av andre bransjer? Er dine digitale flater tilpasset kundene eller kun en flate for kleint selvskryt? Vet dere hva kundene egentlig ønsker? Involveres de som ofte sitter på de beste svarene – altså virksomhetens egne medarbeidere? Har dere en kultur og etablerte fora der man kan tenke nytt og annerledes? 2016 er året hvor holdninger må endres i rekordtempo. Arbeidstagere forstår at endring haster, kanskje de kun venter på ledelsen?

Seminaret arrangeres på Scandic Forus 7. mars 2016. Det starter 12.00, og det faglige programmet 30 minutter etter.

Meld deg på her

Er du av praktiske årsaker forhindret fra å delta, men ønsker en gjennomgang? Send meg en e-post så skal jeg formidle kontakt til rett rådgiver eller fagekspert hos oss.

Powered by Labrador CMS