Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Kostnadskutt og omstilling gir økt fokus på standarder

Publisert

Godt fornøyd med årets ONS

Denne uken deltok mer enn 65.000 bransjefolk på oljemessen i Stavanger. De fikk se vel 1.200 utstillere fra 40 land. Til tross for at oljebransjen går gjennom en krevende omstilling, så var årets oljemesse den nest største i historien.

En viktig arena

Bente Rusten er Salgssjef i Standard Online. Hun er godt fornøyd med årets deltakelse.

- ONS er en viktig arena for oss, og her møter vi beslutningstakere og ledere som er interessert i standarder, forteller hun.

Standarder viktig for å lykkes med omstillingen

Kostnadsfokuset i oljebransjen har ført til at aktørene har blitt mer oppmerksomme på standarder.

Norsk olje og gass og Norsk Industri har tidligere uttalt at det er svært gledelig at vi får standardisert kontraktene for norsk sokkel. Dette er bra både for industrien og for samfunnet. Det vil kutte kostnader over tid, og redusere årsverk brukt på papirarbeid.

Det er ikke bare innenfor kontrakter at standardisering bidrar til reduserte kostnader og økt kvalitet. For å lykkes med den omstillingen vi nå står midt i, er det viktig å ta bruk av standarder innenfor alle områder.

Standarder til hele det norske samfunn

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. På ONS var de representert med både salg og fagpersonell.

- Vi valgte å ha en morsom quiz for de som besøkte standen vår. Dette var noe som engasjerte godt, forteller Rusten.

Tilstede med rett kompetanse

Rusten understreker at de først og fremst deltar på ONS for å være tilstede der kundene er, og for å stille med rett kompetanse til å svare på spørsmål.

- Det har vært spennende dager, og vi er godt fornøyd med responsen. Nå skal vi hjem og følge opp alle henvendelsene vi fikk, avslutter hun før hun tar en vel fortjent helg.

Powered by Labrador CMS