TEAM Nordmarka

TEAM Nordmarka arrangerer konferanser i en bred energibransje.

Annonsørinnhold:

Elefant i rommet

Publisert

Gjennom selv å definere innholdet i begrepet bærekraft kan oljebransjen lett oppfattes som om de glatter over klimaproblemet, sier Ihlen.

Dersom man velger å ta  økologi som utgangspunkt for definisjon av  bærekraft vil det bety et systems evne til å overleve på lang sikt ved å ikke forurense mer enn man klarer å håndtere, og ikke bruke mer ressurser enn man klarer å reproudsere.

Denne definisjonen gir en åpenbar elefant i rommet.

Filmen i toppen av artikkelen viser hele foredraget til Øyvind Ihlen.

http://www.slideshare.net/teamnordmarka/energy-communication-conference-2014-petroleumsparadiset-norsk-oljeindustris-strategiske-kommunikasjon-og-omdmmebygging-vyvind-ihlen-profess

Energy Communication Conference er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.