INTEK

INTEK

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Vis vett når robotene kommer!

Publisert

Det har vist å lønne seg for norske bedrifter å ta i bruk roboter og automatisere. Dette har styrket flere fabrikker og arbeidsplasser i Norge og gjort det konkurransedyktig å produsere her mot for utenlands.

Men det er ikke bare å sette i gang med automatisering for å lykkes. I et video-intervju med daglig leder Anita Hager og prosjekt ingeniør Sølvar Flatmo fra Intek Engineering AS redegjør de for seks automatiseringsvettregler som kan være veldig gunstig å følge.

Regel nr. 1 – Start med måte og planlegg turen

Det er viktig å ikke favne over for mye når man går i gang og ta det trinnvis. Se fremover og planlegg for neste trinn, slik at du ikke låser deg i en løsning og må tenke på nytt før trinn 2.

Konklusjon: Legg en god plan og start med måte!

Regel nr. 2 – Bruk kart og kompass

Et grundig forarbeid er veldig viktig. Man anbefaler derfor å starte med et forprosjekt for å avdekke kritiske faktorer i en stor investering. Få hjelp fra institusjoner som Innovasjon Norge eller automasjonsbedrifter som Intek Engineering AS som kan sette opp et studie i forkant av en stor investering. De gjør de nødvendige simuleringer og ser at ting kommer til å fungere som det skal i ettertid.

Konklusjon: Start med et forprosjekt slik at man er sikker på at det den store investeringen er verdt det!

Regel nr. 3 – Lytt til erfarne folk

Bruk firmaer som har solid erfaring, gjerne tverrfaglige som kan dra paralleller fra tilsvarende prosjekter også i andre bransjer. Det er også viktig å finne ut hva man trenger av kompetanse og erfaring for å gjennomføre prosjektet.

Konklusjon: Lytt til erfarne folk og sjekk referansene deres!

Regel nr. 4: Gå ikke alene

Benytt deg av alle tilgjengelige hjelpemidler og et automatiseringsfirma. Du kan også bruke forskningsmiljøer om det er ting som må avdekkes, eller finn hjelp hos institusjoner som Innovasjon Norge

Konklusjon: Det er viktig å ha med seg mange støttespillere!

Regel nr. 5 – Meld fra hvor du går

Du skal få med deg hele organisasjonen i bedriften din, da automatisering er et team-arbeid. Det er viktig at alle bidrar med sine synspunkter, også tverrfaglig. Gode erfaringer viser at prosessen med robotisering blir mye enklere innad i organisasjonen om man inviterer medarbeiderne med tidlig i prosessen.

Konklusjon: Involver de ansatte!

Regel nr. 6 – Legg ikke ut på tur uten trening

Det er veldig viktig at de som skal bruke utstyret har fått en grundig opplæring og føler seg trygge på å bruke det. Det forekommer stadig eksempler hvor liten opptrening i forkant skaper problemer i etterkant.

Konklusjon Opplæring – opplæring – opplæring!

Powered by Labrador CMS