Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Slik følger din bedrift beste praksis i et internasjonalt marked

Publisert

IKT sikkerhetsstandarder er en god strategi for norske virksomheter.

Sofie Nystrøm fra regjeringens digitale sårbarhetsutvalg og CCIS (Center for Cyber and Information Security) utdypte utvalgets syn på bruk av internasjonale standarder for å redusere digital sårbarhet. NOUen fra utvalget, "Digital sårbarhet - et sikkert samfunn" (NOU 2015:13), er nå på høring fram til 15. mars 2015.

Bredt eierskap til standardene

Det er lite hensiktsmessig for Norge å utvikle særnorske standarder for IKT-sikkerhet når det finnes gode løsninger internasjonalt. På grunn av høy kompleksitet i verdikjedene, er bruken av  strandarder en gevinst for alle, ble det hevdet av mange. Bred deltakelse i standardiseringsarbeidet blant alle interessentene, er imidlertid avgjørende for å oppnå felles eierskap til standardene. Både myndighetene og ulike deler av næringslivet må delta.

Ett digitalt Europa

Standard Norges administrerende direktør, Jacob Mehus, trakk i sin innledning fram EUs plan for "A Digital Single Market" som framhever standardisering som et viktig virkemiddel i digitaliseringen av Europa (kapittel 4.2).

Jacob Mehus presenterte også funn fra Standard Norges forprosjektrapport om IKT-sikkerhet og personvern.

Presentasjonene som ble holdt under frokostmøtet

Powered by Labrador CMS