Standard Online

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Standard Online skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi tilbyr et bredt spekter av norske, utenlandske og internasjonale standarder blant annet fra NS, ISO, NEK, IEC, NORSOK, ASTM, ASME, API, IEEE, BSI, NFPA, AiAG, CSA, AGA, AWS, ACI, CFR, NACE, MSS, ASCE og AS.

Annonsørinnhold:

Slik følger din bedrift beste praksis i et internasjonalt marked

Publisert

IKT sikkerhetsstandarder er en god strategi for norske virksomheter.

Sofie Nystrøm fra regjeringens digitale sårbarhetsutvalg og CCIS (Center for Cyber and Information Security) utdypte utvalgets syn på bruk av internasjonale standarder for å redusere digital sårbarhet. NOUen fra utvalget, "Digital sårbarhet - et sikkert samfunn" (NOU 2015:13), er nå på høring fram til 15. mars 2015.

Bredt eierskap til standardene

Det er lite hensiktsmessig for Norge å utvikle særnorske standarder for IKT-sikkerhet når det finnes gode løsninger internasjonalt. På grunn av høy kompleksitet i verdikjedene, er bruken av  strandarder en gevinst for alle, ble det hevdet av mange. Bred deltakelse i standardiseringsarbeidet blant alle interessentene, er imidlertid avgjørende for å oppnå felles eierskap til standardene. Både myndighetene og ulike deler av næringslivet må delta.

Ett digitalt Europa

Standard Norges administrerende direktør, Jacob Mehus, trakk i sin innledning fram EUs plan for "A Digital Single Market" som framhever standardisering som et viktig virkemiddel i digitaliseringen av Europa (kapittel 4.2).

Jacob Mehus presenterte også funn fra Standard Norges forprosjektrapport om IKT-sikkerhet og personvern.

Presentasjonene som ble holdt under frokostmøtet