Berlitz Language Services

Berlitz Language Services

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

10 fordeler med å beherske engelsk eller annet fremmedspråk svært godt – uansett arbeidsoppgave

Publisert

Unngå de vanligste tabbene knyttet til språk.

Benytter du engelsk eller et annet fremmedspråk i arbeidssituasjon? Da opplever du kanskje at du ikke lykkes like godt i forhandlingene når de foregår på engelsk, som når de foregår på norsk.

Hender det at du vegrer deg for å ta ordet, eller blir avbrutt fordi du leter etter ord og velformulerte setninger?

Nyansert, spontant og effektivt – slik ønsker du å uttrykke deg muntlig i for eksempel forhandlinger eller møter. Du har ikke tid til å slå opp i ordlister eller spørre en kollega til råds når du skal kommunisere muntlig, med engasjement. Du må rett og slett beherske det gjeldende språket svært godt. Ordene må komme som perler på en snor, og noen ganger som en foss!

Hvordan ville du beskrive din evne til å kommunisere på engelsk eller et annet fremmedspråk?

Dersom ordene kommer som perler inkludert innslag av gråstein på en snor når du kommuniserer på for eksempel engelsk, tysk eller fransk, er du ikke alene.

En undersøkelse gjennomført av Glenn Ole Hellekjær ved Høgskolen i Østfold viser at norsk næringsliv og statsforvaltning har for få ansatte som behersker engelsk eller annet fremmedspråk godt nok til å mestre mer krevende kommunikasjon.

Ansatte i de over 1000 bedriftene som deltok i undersøkelser beskriver disse uheldige konsekvenser av å ha ikke tilstrekkelige språkferdigheter:

 • Mislykket oppfølging av nettverk eller samarbeidspartner
 • Å ha fornærmet en kunde
 • Tapte forhandlinger og kontrakter
 • Å ha sagt nei til å delta på konferanser eller seminarer i utlandet
 • med mer
 • La oss snu på flisa – Vi håper å inspirere deg til å ta eierskap i språkferdighetene dine ved å presentere:

  10 fordeler med å beherske på engelsk eller annet fremmedspråk svært godt - uansett arbeidsoppgave

  1. Du føler deg sikrere, tryggere og mer komfortabel i jobben din

  2. Du lykkes bedre i flere situasjoner i jobben din

  3. Bedre forhold til kunder og kollegaer du snakker engelsk/annet fremmedspråk med

  4. Du vil kunne vinne flere kontrakter

  5. Du vil kunne vinne forhandlinger oftere

  6. Du vil kunne jobbe med internasjonal business i større grad

  7. Du føler deg mer komfortabel med small-talk i sosiale sammenhenger

  8. Du føler deg komfortabel med å delta på flere av seminarene du gjerne vil delta på

  9. Du vil kunne komme et steg videre i karrieren din

  10. Du kan rett og slett få bedre selvtillit

  Som det også nevnes i undersøkelsene nevnt over, er evnen til å tilpasse kommunikasjonen sin til andre kulturer også medvirkende årsak. Dersom du velger å gripe an saken og ta et språkkurs, kan det altså være lurt å gå for en løsning der du kan få trene ferdighetene dine i språk og kultur på én gang. En lærer som har språket som morsmål er således 2-i-1.

  Foreta gjerne en liten behovsanalyse av egne språkferdigheter ved å tenke over:

  I hvilke situasjoner kommuniserer jeg på engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, kantonesisk, etc.?

  • I kommunikasjon med kunder eller samarbeidspartnere?
  • På telefon og/eller email?
  • Og i tillegg presentasjoner, møter og forhandlinger?
  • Når er det skoen trykker?
  • Neste gang du opplever at kommunikasjonen ikke helt lykkes, så vær ærlig med deg selv: Notér det ned og reflektér litt over hva som skjedde og hvorfor. Én mulig årsak er jo at det skortet litt på ferdighetene dine i det aktuelle språket.

   Trening i muntlige ferdigheter styrker øvrige ferdigheter; i å lese, skrive og lytte, så det kan være en god idé å finne en type språktrening der man fokuserer på at du skal få snakke mest mulig. Jo mer kursinnholdet kan skreddersys, jo mer motivasjon og progresjon vil du ha.

   Ta deg litt tid når du skal velge hvem som skal hjelpe deg med å bli bedre i språk. Finn noen som kan tilby en lærer med språket som morsmål (trening i språk og kultur i ett), som tilbyr fokus på muntlige ferdigheter og tilpasset kursinnhold. Det er vel heller ingen ulempe at timeplanen også er fleksibel.

Powered by Labrador CMS