Berlitz Language Services

Berlitz Language Services

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Solide engelskferdigheter styrker prosjektgjennomføring

Publisert

I Jernbaneverkets prosjekter får ansatte tilbud om engelsk muntlig språktrening for å bli trygge i å kommunisere på engelsk på jobb.

Stadig flere selskaper jobber i et internasjonalt jobbmiljø der engelsk språk er en naturlig del av hverdagen. Hvor sterk den enkelte er i engelsk kan utgjøre forskjellen på et vellykket prosjekt og et med mange problemer.

Internasjonalt samarbeid

Jernbaneverket har store jernbaneprosjekter der mange av leverandørene er internasjonale. For at prosjektarbeidet skal gå så smidig som mulig får ansatte i prosjektene tilbud om skreddersydd språktrening med Berlitz.

- Solide språkferdigheter sikrer god kommunikasjon, som igjen fører til bedre prosjektgjennomføring, sier Marie Svensli, seniorrådgiver kompetanseutvikling i Jernbaneverket.

Sikrer godt arbeidsmiljø

Hun er overbevist om at skikkelig språkopplæring fører til et bedre arbeidsmiljø når man jobber på internasjonale prosjekter.

- Presis kommunikasjon er viktig i våre prosjekter, og man unngår misforståelser i større grad hvis folk føler seg trygge på språkkunnskapene sine, forteller Svensli.

Jernbanespråket

Jernbaneverket tilbyr språktrening i engelsk, med fokus på både engelsk dagligtaleog jernbane-terminologi og prosjektspråk.

- Begge kursene er viktige på forskjellige måter. Noen trenger basisopplæring for å føle seg trygge sosialt på engelsk kommunikasjon i jobbhverdagen, mens andre må ha spesialkunnskaper. For eksempel må prosjektledere kunne uttrykke seg presist og kunne de rette begrepene på engelsk i jobben.

Svensli legger til at det er viktig at ingen lar språket bli noen hindring hvis de støter på utfordringer i prosjektarbeidet.

Tilpasset opplæring

Berlitz har spesialdesignet en egen lærebok med ”jernbanebegreper” til Jernbaneverket.

- Det er en god del ord og uttrykk som er forskjellige på norsk og engelsk innenfor jernbanefaget, og i den forbindelse fikk vi laget boken ”Railroad Construction” som blir brukt i undervisningen, forteller seniorrådgiveren.

Samme tid - ulike steder

Jernbaneverket har ansatte rundt om i hele landet, og mange har forskjellig utgangspunkt for språkopplæringen. Kursene starter derfor med en språktest for å kartlegge nivået til hver enkelt. Deretter blir de ansatte som er på samme nivå samlet i grupper.

- Vi har brukt Berlitz Virtual Classroom, som gjør at de som er på samme nivå kan gå på samme kurs selv om de sitter i ulike deler av landet, forklarer Svensli. - Dette sparer både oss og kursdeltakerne for tid og reisekostnader.

Naturlig opplæring

Alle lærerne underviser i sitt morsmål, noe som er en stor fordel.

- Våre medarbeidere er godt fornøyde med kursene de har fått, og vi syns det er svært positivt at lærerne  har engelsk som morsmål Det ”tvinger” både deltakerne til å prate engelsk, samtidig som at man lærer uttalen på en naturlig måte, avslutter Svensli.

Powered by Labrador CMS