Deltek

Deltek

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

- Du kan ikke våge å stå uten full kontroll!

Publisert

En leder i olje- og energiindustrien håndterer noen av verdens største og mest lønnsomme selskaper. For å lykkes er de 100% avhengig av å digitalisere store mengder data fra avvikling og drift, som kan sørge for nødvendig oversikt over prosjektrisiko og planer.

Deltek har sett dette behovet og utviklet standard Business Intelligence (BI) løsninger på toppen av markedets beste prosjektorienterte ERP system.

-Essensielt å ha effektiv innsikt i bedriftens forretningsstrategi.

I følge Consulting Director i Deltek Norge, Erik Adolfsen er det essensielt å ha effektiv innsikt i bedriftens forretningsstrategi. - Før ønsket man å få ut månedsrapporter så tidlig som mulig, men nå vil man i stedet kontinuerlig og proaktiv rapportering, hvor alle roller har tilgang til de data og KPI’er når de selv måtte ha behov for det, forteller Adolfsen - Så ved bruk av BI verktøy, koblet til de viktigste datakildene, så har man en mulighet til å oppnå akkurat det.

Olje- og energibransjen har vært gjennom betydelige besparinger de siste årene, tross dette mener Adolfsen at virksomhetene likevel bør legge investeringer til gode ERP-systemer og at det er viktg. - Å ha kontroll på kostnadsbelastninger, marginer og kunne gi feedback om prognoser er et minimumskrav når man tenker på prosjektoppfølging, ifølge Adolfsen

Consulting Director Erik Adolfsen
Consulting Director Erik Adolfsen

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Benytter seg av data i sanntid

Deltek benytter i dag liveuniverser i sitt BI-verktøy, for å gi støtte og gode rapporter. Disse gir muligheter til å følge pulsen til et prosjekt og på et tidlig tidspunkt kunne rapportere avvik. Da kan man oppdage avvik tidlig og har muligheten til å involvere kunde tidlig og gjøre nye valg.

Ifølge Adolfsen henger flere i olje- og energibransjen henger litt etter og viser til at man i moderne ERP systemer har mulighet til å benytte seg av estimerte kostnadsrater pr person pr time. - Når man da benytter timefangst og ikke lønnsbelastninger i prosjektoppfølgingen, så får man en oppdatering av sine prosjekter som gir innsikt i virkelig fremdrift på et tidligere tidspunkt, forklarer Adolfsen

Hvordan hjelpe prosjekter i olje- og energibransjen?

Som et konkret eksempel viser Adolfsen til olje- og energibransjens bruk av underleverandører. - Her anbefaler vi at de også belaster timer direkte på prosjektene, og at ERP systemet automatisk tar seg av alt som omhandler avsetninger av kostnader og inntekter.

Utover dette har man mulighet til å knytte innkjøpsordrer direkte mot prosjektene, som gir en enkel og effektiv oversikt over forpliktelsesregnskapet.

Dette gjør at man igjen får en fortløpende oversikt over pådrag på prosjekter, og kan på et tidlig tidspunkt se om man klarer å holde budsjettrammer.

Avslutningsvis understreker Adolfsen at uansett hvor du er så er det en tøff konkurranse – så du kan ikke våge å stå uten full kontroll, på verken kostnader og ressurser!

Følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS