KAEFER Energy

KAEFER Energy

KAEFER Energy er del av KAEFER Group, et av Europas største entreprenørselskaper. Konsernet omsetter for ca. 1,7 milliarder Euro og har ca 30 000 ansatte over hele verden.

KAEFER Energy er en ledende leverandør til olje- og gassindustrien i Norge. Bedriften har 1.100 ansatte innen ISO-fagene (Isolering, Stillas, Overflate), Innredning, HVAC og Tilkomstteknikk .

I høyaktivitetsperioder sysselsetter vi gjennom våre kontrakter mer enn 2.000 personer.

KAEFER Energy har en omsetning på rundt 2 milliarder kroner, og har langsiktige utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjons kontrakter, både on- og offshore.

KAEFER Energy har etablert en sterk Lean-kultur. Vi skaper merverdi for våre kunder og ansatte gjennom forbedring av våre arbeidsprosesser ved å: jobbe sikkert, levere kvalitet og i henhold til plan, på en kostnadseffektiv måte.

I forbindelse med vår forbedringsreise investerer vi tungt også innen innovasjon og digitalisering, med mål om å levere merverdi for kundene og sikre god inntjening for bedriften, og derigjennom trygge arbeidsplassene for våre ansatte .

Annnonsørinnhold

KAEFER Energy utfordrer mytene rundt blåsemidler i storstilt test

Publisert

I olje- og gassindustrien innebærer overflatebehandling å ta vare på verdier. KAEFER Energy har dette som et av sine hovedfag, noe som innebærer at de utfører mye overflatebehandling på det jevne. Nå har selskapet utfordret mytene rundt blåsemidler med sin storstilte blåsemiddeltest - den største i Norge på lang tid. Direktør for forretningsutvikling i KAEFER Energy, Sigve Aabø, forteller at testen kan spare selskapet for millioner i 2018.

- Hos oss i KAEFER er vi nå inne i en periode hvor vi har enkeltstående prosjekter som er spesielt omfattende innen overflate. Det meste av arbeidet kompenseres med enhetspriser hvor vi får betalt for hver kvadratmeter som overflatebehandles, ikke direkte for de timene vi bruker på å gjøre arbeidet. Dermed er det selvsagt viktig for oss å jobbe mest mulig effektivt, og dette er grunnen til at vi ønsket å teste effektiviteten og kvaliteten på ulike blåsemidler i en omfattende test.

Øker effektiviteten gjennom økt fokus på forbehandling

KAEFER Energy jobber tett opp mot olje- og gassindustrien i Norge, og gjennomfører prosjekter innen isolering, tilkomst, overflate, innredning og HVAC. Aabø forteller at forbehandlingen har det største effektiviseringspotensialet av alle prosessene som normalt inngår i et overflateoppdrag.

- Normalt utfører vi blåserensing til en definert renhet og ruhet slik beskrevet i Norsok-standarden for dette faget. Ser man på alle de ulike aktivitetene som skal utføres fra vi rigger oss til i et arbeidsområde, til vi avslutter og trekkes oss ut, er forbehandlingen den mest arbeidskrevende enkeltprosessen. Når man setter fokus på å forbedre effektiviteten, er det derfor naturlig å se nærmere på forbehandlingsprosessen.

Forbud mot sandblåsing endrer forbehandlingsmetodene

Valg av blåsemiddel er et sentralt element for effektivitet og kostnader forbundet med forbehandling. For lenge siden brukte man sand og drev med sandblåsing, men Aabø forteller at denne praksisen ble forbudt grunnet innhold av kvarts i vanlig sand.

-Etter forbudet kom på plass, brukes det i dag andre blåsemidler med et fellesbegrep «grit». Dermed driver vi ikke lenger med sandblåsing, men blåserensing - som for øvrig er en identisk metode bortsett fra selve blåsemiddelet. Ulike blåsemidler gir ulik avvirkningshastighet (effektivitet), ulik kvalitet på overflaten (renhet og ruhet), ulikt forbruk av blåsemiddel pr kvadratmeter renset og vi opplever også store forskjeller i støvmengden som produseres under arbeid. Så vi tenkte rett og slett at det var på tide med en skikkelig test for å avklare hvilket blåsemiddel det lønner seg å bruke når man vil bruke kortest mulig tid på best mulig resultat.

Sikrer seg konkurransefortrinn med omfattende blåsemiddeltest

For å sikre maksimal effektivitet og økonomi i overflateprosjektene, ble den omfattende testen av ulike blåsemidler gjennomført i fjor høst. Ti ulike blåsemiddeltyper fra fem forskjellige leverandører ble testet i noe som trolig er den mest omfattende blåsemiddeltesten utført i Norge på mange år.

Følgende parametere ble kartlagt for hver blåsemiddeltype:

 • Antall kvadratmeter renset pr tidsenhet
 • Antall kg blåsemiddel brukt pr kvadratmeter renset
 • Oppnådd renhet og ruhet
 • Saltmengde på overflaten etter blåserensing (målt både med Bresle-metoden og med E130-SPC Elcometer iht ISO 8502:6)
 • Effekt av mengde blåsemiddel pr tidsenhet tilført blåseslangen (justering av sandventil)
 • Testen ble organisert og gjennomført av KAEFER Energy i Norge, men fagmiljøet innen anskaffelse i KAEFER-konsernet i Tyskland var også delaktige både i planlegging og gjennomføring. Kiwa Teknologisk Institutt Oslo var med gjennom hele programmet som en uavhengig tredjepart. Aabø forteller at testen ble utført med nøye fastsatte rammer.

  -For å oppnå sammenlignbare resultater ble testene utført på identiske prøvestykker, med samme utstyr (kompressor, slanger, blåseapparat, dyse), samme operatør, i løpet av samme dag. Den erfarne operatøren justerte sandventilen for hvert nytt blåsemiddel han testet for å optimalisere innstillingen. Prøvestykkene var blåserenset og malt med System 1 iht Norsok M-501 åtte uker tidligere. De hadde stått i temperert hall i hele perioden for full utherding og selve testingen ble også utført innendørs i temperert forbehandlingsanlegg.

  Hva ble resultatene av testen?

  -Vel, resultatene var overraskende - og på flere områder ikke helt i tråd med de forventede. Man kan trygt slå fast at flere etablerte myter nå trenger en justering. For å etablere en totaloversikt over kostnadsbildet, er de ulike resultatene lagt inn i en regnemodell som beregner de totale forbehandlingskostnadene for et definert prosjekt. I denne modellen beregnes verdien på timene som brukes til forbehandling, prisen på nødvendig mengde blåsemiddel, kostnader til deponering av brukt blåsemiddel, - kort sagt alle de kostnadselementene som er forbundet med forbehandling.

  Spår millionbesparelser i 2018

  Aabø understreker at man basert på resultatene fra regnemodellen, nå kan gjøre optimale valg av blåsemidler for KAEFER Energy sine overflatebehandlingsprosjekter, samt gjøre riktigere valg av utstyr og innstillinger for å optimalisere ytterligere.

  Den 23-siders rapporten konkluderer med at resultatene vil gi millionbesparelser allerede i 2018, avslutter Aabø.

  Følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS