GK

GK

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, var tilstede under åpningen av GKs nye Grenland-kontor.
Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, var tilstede under åpningen av GKs nye Grenland-kontor.

I byggeindustrien handler det grønne SKIFTET faktisk om å SKIFTE

Publisert

Bildet over: Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, var tilstede under åpningen av GKs nye Grenland-kontor.

Den største gevinsten ligger i det å skifte ut energiløsninger i gamle bygg.

Halvveis til grensen for hva naturen kan tåle

Forskere mener at to graders temperaturstigning sammenliknet med temperaturen på kloden før den industrielle revolusjonen er grensen for hva naturen kan tåle.

Under klimatoppmøtet i Cancun i 2010 ble alle verdens land enige om å begrense temperaturstigningen til to grader. Det er dette vi kaller togradersmålet, og det er nedfelt i FNs klimakonvensjon.

I 2015 ble partene enige å tilstrebe å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader. Det er dette som kalles Parisavtalen.

Frem til nå har temperaturen økt med rundt 0,8 grader. Dermed er verden dessverre allerede nesten halvveis til oppvarming på to grader.

 På verdenstoppen i energiforbruk

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

I Norge har vi for alvor fått øyene opp for at klimaendringene er menneskeskapte. Samtidig er det en erkjennelse at norske bygg ligger på verdenstoppen, etter Kuwait, i bruk av elektrisk strøm.

40 prosent av den totale energibruken i dag går til bygging og drift av bygg. En vesentlig del av dette går til oppvarming, kjøling, varmtvann, belysning og teknisk utstyr.

For å nå togradersmålet må vi redusere vårt totale energiforbruk. Byggeindustrien kan gi et viktig bidrag i positiv retning når det gjelder togradersmålet. Her spiller eksisterende bygningsmasse en viktig rolle.

- Vi må ta i bruk energieffektive løsninger i nye bygg, men den store miljøgevinsten ligger i å oppgradere eksisterende bygg, forteller Bjørn-Osvald Skandsen, direktør for marked i GK. Ved å installere moderne energieffektive systemer og sikre at de driftes godt, kan gamle bygg bli nesten like energieffektive som nye.

Med dette som utgangspunkt har Stortinget bedt regjeringen om å fastsette et mål om 10 TWh redusert energiforbruk i eksisterende bygg sammenliknet med dagens nivå.

Fra D til B

GK har nylig åpnet et nytt kontorlokale i Grenland. Her har selskapet oppgradert et gammelt bygg til en bedre standard og fått store energibesparelser.

- I dette tilfellet har vi forbedret et bygg fra klasse D til klasse B, forteller Geir Seland som er energiingeniør hos GK og har sett på energibruken i det nye bygget. Vi har blant annet installert Lindinvent som er et behovsstyrt energieffektiv system for ventilasjon og romstyring.

GK har sett på økonomi og energibesparelse på Lindinvent kontra ett tradisjonelt anlegg

 • Installasjon av Lindinvent har kostet ca. 400 000,- mer enn ett ordinært anlegg når alle kostnader er tatt med
 • Bespart energi for Lindinvent for disse lokalene, kontra ett ordinært anlegg er 33 331 kWh pr. år
 • Dette gir en tilbakebetalingstid på 12 år
 • Sølve Nærum, avdelingsleder ved GKs Grenland-kontor legger til at installasjon av Lindinvent også en komfortmessig gevinst i form av at hvert kontor og hver sone kan justeres separat. Det var hyggelig å ha ordføreren tilstede og vise hvordan vi med enkle, standardiserte løsninger kunne løfte et eldre bygg to energiklasser opp. Det burde være flere bygg i Grenland, både kommunale og private, som kan løftes på samme måte. Utenlandske investorer mer miljøbevisste enn norske

  -De siste årene har vi opplevd en stor økning av utenlandske investorer i norsk eiendom, forteller Bjørn-Osvald Skandsen. Disse er svært opptatt av grønne bygg og miljøsertifisering, kanskje mer enn de norske. . Dermed gir også investeringen i energieffektive bygg en potensiell verdiøkning ved videresalg.

  Byggeier kan få støtte fra Enova

  Det finnes offentlige støtteordninger for byggeiere som ønsker oppgradere sine bygg med mer energieffektive løsninger.

  Typisk støttenivå ifølge Enova er ca. 20% av merkostnaden for tiltakene. Det kan være støtte til eksempelvis:

  • Energikartlegging
  • Energioppfølgingssystem – obligatorisk ved en søknad til Enova
  • Etterisolering av vegger og tak
  • Bytte vinduer
  • Tiltak på varmeanlegg
  • Tiltak på kjøleanlegg
  • Tiltak på ventilasjon
  • Tiltak på automatikkanlegg
  • Tiltak på varmesentraler
  • - Enova har også åpnet for mulighet til å søke på andre energibesparende tiltak, forteller Bjørn-Osvald Skandsen.

   Før innlevering av søknad så bør bygget ha en energimerking med tiltaksliste. Denne danner et godt grunnlag for en videre søknad.

   - GK kan hjelpe byggeier med søknadsprosessen og rapporteringer rundt dette, avslutter Bjørn-Osvald Skandsen. Slik kan vi sammen både gi et bidrag i arbeidet for redusere de menneskeskapte klimaendringene, og vi kan legge til rette for en investering i en oppgradering av bygget som også gir byggeier en økonomisk gevinst.

   Følg oss på Facebook

Powered by Labrador CMS