Deltek

Deltek

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Kultur for lønnsomme prosjekter

Publisert

Hvordan sikre dette?

Har du et godt svar på disse spørsmålene?

  • Hvordan får man akademikere og fagorienterte medarbeidere til å tenke marginer og lønnsomhet i prosjekter?
  • Hva skal til for at ingeniører skal ha et bevisst forhold til om de bruker de dyreste ressursene der de trengs mest?
  • Hvordan kan du få prosjektledere til å tenke innovativt samtidig som de skal ta høyde for valutasvingninger, cash flow og risiko i sin porteføljestyring?
  • Hvordan jobber man med en kultur som får prosjektledere mer bevisst på de krevende økonomiske aspektene ved sitt prosjektarbeid?
  • ->Les også: 4Subsea velger ERP-system

    Klikk her for å laste ned et whitepaper som omhandler akkurat dette.

Powered by Labrador CMS