KAEFER Energy

KAEFER Energy

KAEFER Energy er del av KAEFER Group, et av Europas største entreprenørselskaper. Konsernet omsetter for ca. 1,7 milliarder Euro og har ca 30 000 ansatte over hele verden.

KAEFER Energy er en ledende leverandør til olje- og gassindustrien i Norge. Bedriften har 1.100 ansatte innen ISO-fagene (Isolering, Stillas, Overflate), Innredning, HVAC og Tilkomstteknikk .

I høyaktivitetsperioder sysselsetter vi gjennom våre kontrakter mer enn 2.000 personer.

KAEFER Energy har en omsetning på rundt 2 milliarder kroner, og har langsiktige utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjons kontrakter, både on- og offshore.

KAEFER Energy har etablert en sterk Lean-kultur. Vi skaper merverdi for våre kunder og ansatte gjennom forbedring av våre arbeidsprosesser ved å: jobbe sikkert, levere kvalitet og i henhold til plan, på en kostnadseffektiv måte.

I forbindelse med vår forbedringsreise investerer vi tungt også innen innovasjon og digitalisering, med mål om å levere merverdi for kundene og sikre god inntjening for bedriften, og derigjennom trygge arbeidsplassene for våre ansatte .

Annnonsørinnhold

- Inspeksjon og dokumentasjon er kun begynnelsen, vi har store planer.

Publisert

Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag. Opp mot 90 millioner kubikkmeter gass strømmer daglig gjennom rørene på Kårstø. Anlegget er en viktig aktør innen transport og behandling av gass og lettolje fra norsk kontinentalsokkel. Nå testkjører KAEFER Energy hvordan nettbrett og webløsninger kan gjøre vedlikeholdet ved det Statoil-opererte anlegget enda mer sømløst og smertefritt.

Satser på digital LEAN-tilnærming

Startskuddet har gått for KAEFER Energys nye digitaliseringsprosjekt på Kårstø, et prosjekt som skal teste hvordan bruk av webløsning og nettbrett kan effektivisere utvalgte arbeidsprosesser ved det Statoil-opererte anlegget. Prosjektleder for KAEFER på Kårstø, Torleif Susort, er optimistisk og legger vekt på at den nye digitale løsningen skal støtte en sømløs utførelse av arbeidsrutiner i tråd med tradisjonell Lean-praksis.

– Alle grep som forenkler arbeidsprosesser på en smart måte ønskes velkommen på Kårstø, og derfor passer dette prosjektet svært godt med vårt langvarige fokus på Lean-metodikk. Vi ser store muligheter for økt effektivitet i en rekke arbeidsrutiner ved bruk av denne løsningen, men fokuserer ï første omgang på dokumentasjon og kvalitetskontroll. Det langsiktige målet er at dette blir vår måte å jobbe på – med alle data i ett system, perfekt tilpasset vårt behov.

Nettbrettet som ny kollega

Nå skal fokuset rettes mot inspeksjonsprosesser og dokumentasjonsarbeid, og prosjektleder Torleif Susort forteller at EX-sertifiserte nettbrett blir en uvurderlig arbeidskollega når rutinene skal løftes inn i den digitale epoken.

- Løsningen vår er svært fleksibel. Den gir oss mulighet til å håndtere alle krav til inspeksjon og dokumentasjon – enten man må ta bilder eller signere for utført arbeid. Ved å benytte nettbrettet ute i felt, kan komplett sanntidsinformasjon fra inspeksjoner og daglige logger flyte rett inn i databasen på et øyeblikk og bli tilgjengeliggjort direkte i rapportene.

-Hvilken forskjell tror du den digitale løsningen vil utgjøre for dere fremover?

-Kombinert med sanntidsoppdaterte rapporter og «dashboard», vil løsningen kort fortalt gi oss tidsbesparelser og redusert papirarbeid - samtidig som vi kan tilby bedre og raskere oppdatert dokumentasjon til våre kunder. Jeg vil kalle det en klassisk vinn-vinn-situasjon.

Anleggsdirektør på Kårstø, John Høines, sier seg enig med Susort og mener prosjektet også skaper gevinster for de øvrige aktørene ved anlegget.

-Digitalisering handler om forenkling og forbedring, helt i tråd med Lean-baserte arbeidsmetoder. KAEFER Energy er den av våre leverandører som har jobbet lengst med Lean, og det er klart at dette prosjektet skaper gevinster for både dem - og oss som kunde, avslutter Høines.

Mener en komplett prosjektstyringsløsning ikke er langt unna

Kårstø er en av to lokasjoner i Norge hvor KAEFER Energy har startet digitaliseringsprosjekter. Susort forteller at fokuset på dokumentasjon snart vil utvides til også å dekke planlegging og gjennomføring av arbeid.

-Inspeksjoner og dokumentasjon er kun begynnelsen. Det digitale systemet skal utvikles videre gjennom 2018, samtidig som vi utvider bruken internt på Kårstø, samt på Aker BPs fem felt på sokkelen. Slik dekker vi stadig flere arbeidsprosesser. Det overordnede målet er å ferdigstille en komplett løsning for prosjektstyring som kan innføres i flere prosjekter.

-Hvordan vil denne løsningen se ut?

-Vel, løsningen vil kobles mot eksisterende systemer for planlegging og timeføring, og slik utnytte potensialet i datadeling og dataflyt. Målet er at løsningen skal støtte tilrettelegge for planlegging og oppfølging av prosesser på lavest mulig nivå i organisasjonen. Vi ferdigstilte i fjor et verktøy for digital produksjonsstyring ved prefabrikasjonsverkstedet i Stavanger, som jeg mener kan bli et nyttig komplement til den planlagte løsningen. Vi har store planer fremover, og de prosjektene vi prioriterer nå, bidrar til å ruste KAEFER Energy for den digitale fremtiden, avslutter Susort.

Powered by Labrador CMS