Oliasoft

Oliasoft

Founded in 2015, by oil and software industry veterans Oliasoft provides modern software for the oil and gas industry. Our web-based solution is ready for the digitalization that the oil industry has started to implement and it brings a fresh perspective to well planning, casing and other drilling engineering processes.

We are proud to introduce Oliasoft WellDesign™, a cloud-based web application with open Application Program Interface ( REST API) with a highly usable interface offering easy access to tools employing algorithms and calculations based on the latest industry research. Oliasoft WellDesign™ simplifies drilling work processes, and makes data available for every task required for designing well trajectories and casing and tubing design.

Our goal is to develop software that help drilling engineers in their challenges of making cost efficient, safe and effective wells.

Annonsørinnhold:

Digitalisering i oljebransjen: Min sky er finere enn din sky!

Publisert

Av Marius Kjeldahl, CTO i Oliasoft.

Som en leverandør av moderne softwareløsninger for boring og brønn i oljebransjen sliter vi ofte med å kommunisere forskjellen på gode og dårlige løsninger på utfordringene relatert til digitalisering i oljebransjen. Det er mange grunner til dette. De to vanligste er antageligvis manglende kompetanse i oljebransjen til å stille kritiske spørsmål til leverandørene om hva de faktisk leverer, og leverandører som enten mangler den samme kompetansen eller som ikke har noen interesse av å forklare presist hva de mener.

La oss starte litt forsiktig. Hvis en leverandør påstår de har gode skyløsninger, men egentlig tilbyr standard programvare over Citrix, da vil vi påstå de ikke har noen skyløsning. Enkelt forklart er Citrix en løsning som tilbyr fjernaksess på en datamaskin på en annen lokasjon. “Skyen” fungerer i slike løsninger som veldig lange (og dårlige) skjerm- og tastaturkabler. For et selskap som vurderer løsninger fra en leverandør bør dette være enkelt å avdekke. Spør!

Det neste (nest-laveste) nivået av skyløsninger er de hundrevis av systemene som opprinnelig ble utviklet som programmer som kjørte på Windowsbaserte datamaskiner, mer eller mindre alene med lokal filbasert lagring. Som nevnt allerede så kan disse fjernstyres med løsninger som Citrix. Men en del av disse (typisk veldig gamle) systemene fikk etterhvert et behov for å dele data med omverdenen. Omverdenen er her typisk definert som “andre datamaskiner i samme selskap”. Kjennetegnet på denne overgangen var at systemene fikk mulighet til å dele filer med servere i samme lokalnett (som krever minimum med forandringer av systemene da operativsystemene stort sett håndterer dette transparent). Kort tid etter ble det også mer vanlig at systemene lagret dataene sine i databaser, og disse databasene kunne på samme måte som filene enten leve lokalt på datamaskinen (MS SQL Express o.l.), eller på databaseservere i samme lokalnett.

Disse systemene kjennetegnes ved at det primært er lagring og datadeling som muliggjøres i litt større grad enn tidligere. Imidlertid kreves det fortsatt at alle programmene er installert (og støttet) på datamaskinene som skal brukes, samt at datadeling utover lokalnett er krevende (WAN type løsninger, VPN, bedriftsintern remote access/tunneler o.l.).

Denne typen deling er i tillegg veldig vanskelig og administrere, og det er sjelden mulig overhodet å gi tilgang til folk som ikke jobber direkte i organisasjonen. Et annet kjennetegn er at disse systemene fortsatt oppleves som “enbruker-systemer”, hvor brukere jobber separat og individuelt som alltid, men at datadelingen har blitt noe forenklet. Disse systemene tilby ikke noe “forretningslag” hvor en datamaskin kan be systemet om å gjøre noe; all “produksjon” innenfor et program krever et menneske som gjør jobben.

Slike programmer trenger jevnlig vedlikehold og drift. PC, Windows og programmer trenger kontinuerlige oppdateringer og må reinstalleres jevnlig. Alt skal sikkerhetskopieres. Som regel håndteres dette av en eller annen form for IT driftsavdeling (enten intern eller ekstern). Programmene har primært et grafisk brukergrensesnitt og krever et menneske som putter data inn og ut av systemene. Noen av disse systemene tilbyr APIer, men her er det viktig å sette seg inn i nøyaktig hva det betyr. De fleste Windowsprogrammer har en eller annen type API, men bruken av disse APIene krever at alle programmene er installert og kjører på samme fysiske datamaskin. De har altså “lokale” APIer som ikke er tilgjengelig over nettverk, eller i beste fall er de kun tilgjengelig på det lokale nettverket (ikke “utenifra” eller over interett).

I løpet av det siste tiåret har flere av de store leverandørene av software i oljebransjen forsøkt å bygge opp lukkede økosystem/siloer ved bruk av slike APIer. Det er viktig å merke seg at denne typen APIer typisk er noe helt annet enn det IT bransjen mener når vi snakker om åpne skybaserte APIer. Vi vil hevde slike APIer er lukkede. De krever at kundene allerede har kjøpt og installert de programmene de ønsker å integrere, i tillegg til at programmene kun lever på enkelte PCer, ikke på “servere i skyen”. Vår mening er at systemer som krever lokal installasjon av programvare og som kun deler data via database eller i beste fall lokalnett ikke bør kalles skybaserte løsninger. For kundene er det ihvertfall helt essensielt at de forstår forskjellen på om et system er “skybasert” kun internt i bedriften, eller om tilgang enkelt kan delegeres til selskaper/personer utenfor eget lokalnettverk.

Slik vi ser det vil det dessverre ta lang tid før de fleste veletablerte leverandørene av software i oljebransjen kommer seg over på det vi og det meste av moderne softwareleverandører i bransjen definerer som skybaserte løsninger med åpne APIer.

At de er skybaserte betyr for oss at de lever i “skyen”, det vil si et sted hvor vi som leverandører enkelt kan gi tilgang til hvem som helst når som helst, og uten at de vi gir tilgang trenger noe som helst av spesiell software installert lokalt.

Skybaserte løsninger tilbyr alltid et maskinbasert grensesnitt (maskin til maskin). Ofte tilbyr man et grafisk brukergrensesnitt/GUI i tilllegg, da typisk bygget oppå det maskinbaserte grensesnittet.

Standarden for åpne skybaserte grensesnitt har etterhvert blitt det som kalles REST baserte APIer, typisk basert enten på XML eller JSON. XML/JSON er tekstbaserte måter å sende data mellom systemer på som vi mennesker også kan lese forholdsvis lett (opp til en viss mengde i hvertfall). Så moderne skyløsninger med åpne APIer vil typisk si at de har en “JSON-basert REST API”. De fleste moderne skyløsninger tilbyr også grafiske brukergrensesnitt/GUI som kjører i nettlesere, noe som gjør at enhver enhet kan brukes til å aksessere løsningen. Således spiller det ingen rolle om en datamaskin kjører Windows, macOS eller Linux, eller til og med nettbrett og mobiler, så lenge de har en nettleser.

En del av leverandørene i bransjen har veldig mange systemer, noen veldig gamle og andre mer moderne. Disse vil typisk hevde at de tilbyr “åpne JSON-baserte REST APIer”. Dette er i vår erfaring en sannhet med betydelige modifikasjoner. Det typiske er at de har laget nyere plattformer som primært gir tilgang til data som andre av deres egne (ofte gamle) systemer allerede har produsert. Dette muliggjør kun en veldig begrenset form for automatisering. De nye “åpne” løsningene tilbys da typisk kun som tilleggsprodukter. Vi kaller disse typisk “avanserte viewere” som kan hente/vise data fra andre systemer fra samme leverandør. Dette er utvilsomt nyttig for en del type use-caser. Men det forandrer heller ikke på det faktum at veldig mange av kjernesystemene - de som produserer data INN i skyen - fortsatt kun er gamle Windows programmer. Har man ikke de gamle systemene så får man heller ikke produsert den type data man ønsker å få tilgang til.

I Norge opplever vi at kundene har vært forholdsvis flinke til å kreve “digitalisering” og “skyløsninger”. Utstyrsleverandører har blitt tvunget til å åpne opp datastrømmene fra sensorene som utstyret genererer. De tradisjonelle softwareleverandørene har blitt bedt om å åpne sine egne grensesnitt og datalagring slik at også andre leverandører kan levere verdiøkende tjenester basert på åpne data. Selv om vi ser noen bevegelser i riktig retning så ser vi samtidig en tradisjonell leverandørindustri innen software for oljebransjen som samtidig i stor grad ivaretar sine egne unike tradisjonelle produkter og datasiloer. Kilden til viktige data og prosesser lever således fortsatt kun låst inne i systemer som er utilgjengelige for omverdenen. For kundene blir det således helt essensielt å være klar over disse innlåsningseffektene, samt hvilke begrensninger det legger i forhold til ytterligere grader av automatisering og effektivisering som digitalisering og skyløsninger gir.

Oliasoft leverer skyløsninger med et “JSON-basert REST API”, noe som gjør at “alle” kan prate med våre systemer. Vi tilbyr videre grafiske brukergrensesnitt som bruker de samme APIene. I praksis betyr det at våre systemer helt eller delvis kan drives av andre systemer eller mennesker i kombinasjon. I teorien kan altså andre selskaper lage brukergrensesnitt som vil kunne konkurrere med våre egne. I praksis vil de fleste av våre kunder lage egne spesialiserte grensesnitt med høy grad av automatisering.

Fordi Oliasoft er et ungt selskap har vi vært heldige i forhold til at de teknologiene vi har bygget produktene på i dag er standard og “best of breed” innen moderne softwareløsninger. Moderne sky- og nettleserbaserte løsninger har enormt mye bedre ytelse på mange områder enn de klassiske Windowsprogrammene fra nitti og totusentallet. Våre løsninger nyter godt av teknologi bl.a fra selskaper som Google (Google Cloud, Chrome, V8/Node.js), Microsoft (Azure, Edge), Facebook (React, Redux), samt teknologier som Javascript, WebGL/Three.js, D3.js/Canvas, SPA/PWA og mye mer.

Vi trenger også flere smarte hoder som kan hjelpe oss og modernisere software i oljeindustrien, og som liker å lage produkter. Det er ingen liten oppgave for å si det sånn.

Av Marius Kjeldahl, CTO i Oliasoft.

Powered by Labrador CMS