DNV GL

DNV GL

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Få ekspertvurderinger i sanntid for olje og gass rørledninger med ny DNV GL portal 

Publisert

Olje- og gassbransjen har avdekket et klart behov for nye løsninger innen overvåkning av rørledninger og teknologi. DNV GL lanserer en innovativ evalueringsportal for rørledninger for å gi operasjonell beslutningsstøtte enklere og raskere. Portalen tilbyr DNV GLs ekspertise, modeller og verktøy oppdatert og tilgjengelig i sanntid.  

En undersøkelse gjennomført av DNV GL blant 723 erfarne aktører globalt, viser at 61 % mener at de fleste rørledningsfeil kunne vært unngått ved bruk av ny teknologi, og 67 % sier at olje- og gassindustrien trenger en ny måte å overvåke rørledninger på.

DNV GLs Pipeline Evaluation Portal ønsker å løse disse problemene. Portalen vil gjøre det enklere for operatører å få tilgang til DNV GLs kvalitetssikrede modeller og fagkompetanse. Avanserte strukturelle modeller og probabilistiske vurderinger kombinert med teknisk ekspertise, vil være tilgjengelig i sanntid. Gjennom portalen1 vil operatører kunne justere operasjonelle parametere, utføre «what-if»-analyser direkte i nettleseren og få svarene umiddelbart. Dette vil gjøre beslutningsprosesser raskere, sikrere og enklere.

Den nye Pipeline Evaluation Portal vil bli utvidet med flere applikasjoner. Fremover vil dette gjøre at vi kan bruke data på en smartere måte og utnytte detaljert informasjonen fra både pålitelighets- og strukturelle analyser, samt annen informasjon fra f.eks. inspeksjoner.

Gjør deg klar for en ny måte å bruke data på

I portalen ligger det nå en testapplikasjon for evaluering av lateral buling i rørledninger på havbunnen. Her kan brukere selv teste hvordan en slik modell kan brukes for å ta beslutninger i sanntid.

DNV GL inviterer bransjen til å teste portalen og gi tilbakemeldinger. Nye applikasjoner innenfor flere områder, som utmattingsvurderinger, trålkartlegging, korrosjon og dataadministrasjon av ankerhekting er under utvikling. DNV GL ønsker at industrien selv kommer med forslag til problemer som vi kan teste og løse sammen. Ta gjerne kontakt hvis du synes dette ser interessant ut.

«Styrken ligger i gjenbruk og kombinasjon av resultater fra flere av DNV GL’s modeller og ekspertise. Dette skaper grunnlag for raske svar på spesifikke og individuelle problemer, uten behov for tidkrevende tilpasning til hver kunde.», sier Kenneth Vareide, direktør for Business Enhancement i DNV GL. «Våre modeller dekker aktuelle trusler og håndterer usikkerhets- og andre driftsaspekter som trengs for å oppnå sikker drift av undersjøiske rørledninger. Vi har nå utviklet en fullstendig digital arbeidsflyt og et rapporteringsformat som hjelper kundene våre med å ta i bruk DNV GLs kunnskap og teknologi til å utføre «what-if»-analyser selv.»

Kenneth Vareide, direktør for Business Enhancement i DNV GL
Kenneth Vareide, direktør for Business Enhancement i DNV GL

Hvert år oppretter DNV GL tverrfaglige internasjonale prosjektteam med 6–8 deltakere som jobber i 4 måneder i ekstraordinære innovasjonsprosjekter for å utforske et teknologisk spesialfelt, eller for å utarbeide et nytt innovativt konsept som skal testes i markedet. I år har vi utviklet en prototype for evaluering av buling av rørledninger som gjør det mulig for operatører å ta beslutninger interaktivt i sanntid.

Med elementanalyser og et problemspesifikt bayesisk nettverk

Besøk evalueringsportalen for rørledninger og prøv applikasjonen her

Powered by Labrador CMS