Standard Norge

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Vi tilbyr også kurs og rådgiving innenfor et stort utvalg standarder.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Vi har rundt 70 ansatte som sørger for at dette arbeidet går sin gang. Les mer om å jobbe i Standard Norge.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge.

  • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
  • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Annonsørinnhold:

Illustrasjonsfoto, Oseberg.
Illustrasjonsfoto, Oseberg.

NORSOK er konkurransedyktig internasjonalt

Publisert

En gap-analyse av ISO- og NORSOK-standarder for offshore strukturer viser at det er sannsynlig at konstruksjon av plattformer i henhold til standardene i ISO 19900-serien vil føre til økte kostnader sammenlignet med bruk av NORSOK N-standarder.

Dette skyldes i de fleste tilfeller at ISO-standardene anbefaler bruk av høyere sikkerhetsfaktorer i sine beregninger enn hva gap-analysen, som er gjennomført av DNV GL, konkluderer med er nødvendig.

I mange tilfeller krever ISO-standardene strengere krav til styrke i sammenføyningene enn i selve strukturelementet. Det vil også være begrenset effekt av at ISO-standardene krever økte sikkerhetsmarginer for ikke-dimensjonerende designparametre. I gap-analysen er det vurdert at det generelle sikkerhetsnivået er sammenlignbart i ISO og NORSOK selv om ISO-standardene på noen områder stiller høyere krav.

Standard Norges Sektorstyre Petroleum og NORSOKs ekspertgruppe for strukturer har initiert et program for å vurdere en eventuell revisjon av NORSOK-standardene. Alternativene vil være om NORSOK-standardene skal ligge til grunn av utvikling av ISO-standarder eller om det skal anbefales en overgang til bruk av ISO-standarder for strukturer. Denne gap-analysen er en sentral del i dette arbeidet.

ISO-standardene er utviklet for å kunne brukes overalt i verden, mens NORSOK N-standardene bygger på kunnskap og erfaringer fra bruk i Nordsjøen. Målet med analysen har vært å identifisere konsekvensene av å bruke ISO i stedet for NORSOK.

Analysen har resultert i to rapporter: Rapporten for Design of jacket structure (Task 2) og Fabrication of jacket platform (Task 3). Sammenligningen er gjort for den enkelte plattformtype og egenskaper (codes, structural integrity, fabrication cost, design process). Begge rapportene ble første gang publisert i april 2015.

Last ned rapportene her:

ISO-NORSOK analysis Task 2: Design of jacket structures, Final report (April, 2015)

ISO-NORSOK analysis Task 3: Fabrication of jacket structures, Final report (April, 2015)

Powered by Labrador CMS