FourPhase

FourPhase

Empty article - Subtitle

Annonsørinnhold:

Neste generasjons sandhåndteringsteknologi for kostnadseffektiv plugging av brønner

Publisert

Et stort antall av olje- og gassressursene i Nordsjøen er kommet til slutten av deres levealder og må forlates trygt, sikkert og kostnadseffektivt.

Plugging og abandonment (P&A) er den største komponenten av fjerningsutgiftene og utgjør nesten 50% av kostnadene.

Ifølge Oil & Gas UK Decomissioning Report som ble utgitt i 2015, er det 1224 brønner som er planlagt for P&A på britisk sokkel i løpet av det neste tiåret. Dette representerer 30% av alle brønnene i Nordsjøbassenget. Mange av de 2552 brønnene i Nordsjøen er også kommet til slutten av sin levetid. Nå for tiden tar det omlag 40 dager å plugge en brønn i Nordsjøen, der de daglige kostnadene varierer fra $200 000 til $500 000 USD.

Hovedfokus ved decomissioning er å sikre at det er null risiko for integreringsfeil som følge av fjerningsoperasjoner på brønnene. Siden en P&A ikke vil generere noen inntekter er det viktig å gjennomføre disponeringsoperasjoner på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Å tilføre ny og effektiv teknologi for P&A-operations er den enkleste måten å kutte ned antall dager som kreves for å fullføre operasjonen, og dermed redusere kostnadene.

Toppen av 3m casing bør fjernes (UK forskrifter) fra brønnen før pluggingsprosessen begynner. Brønnene har rester og faststoffer i borehullet som må fjernes før sikkerhetsbarrieren kan installeres og brønnen kan fylles med tettingsmateriale. Dette vil sikre forsvarlig tetting av brønnen og minimere risikoen for integritetssvikt etter oppgivelse.

  • FourPhase vinner kontrakt med Baker Hughes
  • FourPhase sitt system for håndtering av sand og sedimenter; DualFlow, er designet med fokus på minimal logistikk og med vekt på rask og sikker installasjon. DualFlow er et kostnadseffektivt verktøy for håndtering av sand og andre sedimenter som skal fjernes under brønnens clean-up, i forberedelsen til plugging. DualFlow sitt sandfjerningssystem bruker neste generasjons syklonteknologi, og kan lett hekte opp med wirelineutstyr for å håndtere sedimenter i et lukket system, uten manuell betjening og uten miljøeksponering.

    DualFlow-enheten er designet til å gi et kompakt – 2,0 x 2,0 meter fotavtrykk. I tillegg til sin markedsledende sandfjerningsteknologi har FourPhase også et erfarent team av eksperter som kan bistå i å utføre de rene, gode og kostnadseffektive operasjonene for å minimere plugging- og fjerningskostnadene.

Powered by Labrador CMS